Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vypovídá Veroba, démonický anděl z kůru (???)

Veroba: Dobří budou bojovat s dobrými. Předtím to tak nebylo. Dobří drželi pospolu. Bludy se už začaly šířit a blíží se k svému nejvyššímu bodu, ale bude ještě hůře. Lidé dnes málo dbají o Písmo Svaté, které je na různých místech různě vysvětlované, někdy překroucené, jindy kombinované nebo okleštěné podle toho, jak se to právě hodí. Jen nefalšované, staré, dobré, tradiční Písmo Svaté je správné, každé jiné je kombinace, plná jedu.

Vznešená Paní si přeje všechny zachránit, pokud to bude možné. Miluje svoje děti víc, než si to zasluhují. Proto neustále nabádá dobré duše, také laické, k modlitbě za záchranu ostatních duší, které by byly ztraceny. Kdyby ONA nebyla na nebesích, bylo by to s vámi všemi zlé. Zanedlouho nebude v žádné mši sv. přítomný Ježíš Kristus! Zatím je to jen někde. Je totiž mnoho kněží, kteří nevěří ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista při proměňování.

Kdyby Vznešená Paní mohla ještě plakat - dělá to ještě ve svých zjeveních - potom by celá zem zvlhla od jejích slz. Nevěří se, a to je naše největší plus.

Sám Jidáš s celou svojí hroznou zradou nebyl tak zlý, jako mnoho dnešních kněží. Jidáš to neudělal tajně. Cítil, že Ježíš ví o jeho úmyslech. Vyznal se později ze všeho a třicet stříbrných pohodil v chrámě a vyznal: "Zradil jsem nevinnou Krev!" Udělá to i dnešní kněz? Dnešní kněží jsou mazanější. Žádný by svoji chybu nepřiznal, a to je jejich věda. Jsou zkažení až do morku kostí a jeden pomáhá druhému, takže všechno zůstane utajeno. Ale jak dlouho? Pro Vznešenou Paní je to velmi smutné, že tolik dobrých lidí, které má ráda, je dnes ochromených. Mnozí nevědí, co mají dělat v tomto zmatku, je nebezpečí, aby neupadli do bludu.

Já, Veroba, musím proto vyhlásit: "Musíte se víc modlit ke Svatému Duchu!" ONA říká: "Neusilujte o prosazování zlého, aby se spravedliví nedostali vaším prostřednictvím do bludů.“ Ježíš předpověděl: "Přijde čas, kdy každý, kdo vás zabije, bude myslet, že vykonal bohumilý skutek." A tyto časy právě prožíváme. Nebudete však hned zabiti, protože musíte projít pronásledováním. Bude to ještě horší. Ale nebude to trvat ani 10 roků. Ale my to přesně nevíme. Víme jen to, že je to blízko. Sám Kristus řekl: "Nebudete vědět ani dne ani hodiny, kdy přijde Syn člověka." To platí i pro soukromý soud, nejen pro konec světa.

Veroba: Nebude to trvat ani 10 roků. Podle našich předpokladů by bylo možné, aby výstraha… ale jak je řečeno, my v pekle to nevíme (kňučí). Mnoho modliteb způsobuje, že nebe zatím zastavuje soud. Ono je vlastně paradoxní se modlit. Zmatek bude ještě větší, kvůli zdrženému varování. Ale navzdory tomu se musíte modlit. ONA si to přeje, protože tím budou zachráněné mnohé duše (hrozně kňučí).