Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den spravedlivého Božího hněvu

Belzebub: Nebesa! Vy, kněží, vraťte se zpět, choďte správnou cestou Kněze… Uvědomte si konečně, že lid nevedete správně!

TA VYSOKÁ si přeje, abychom řekli: Biskupové, kardinálové, kněží, laici, uvědomte si konečně, která hodina bije. Je za pět, či deset minut dvanáct! Jděte konečně po cestě Ctnosti a Kříže a uvědomte si, kam máte jít a komu patříte, protože vám to stále není jasné! Čiňte pokání, modlete se podle možnosti ve dne v noci, obraťte se, aby se s vámi obrátili i věřící… nebo… přijde den… (mluví třesoucím se hlasem)… přijde Den spravedlivého Božího hněvu!… TAMTĚCH NAHOŘE, kteří vás rozdrtí, jestliže neuvidí, že svoje stáda vedete správně.

Laici, modlete se, modlete se také a čiňte pokání za své kněze, kteří už nevědí, kterou cestou se mají ubírat. Přičiňte se o to celou svou silou, nebo jinak bude ztraceno mnoho duší!

Biskupové, kněží, laici, jděte cestou Kříže! Uvědomte si, že už dávno odbila dvanáctá! Toto "Napomenutí z onoho světa" je jedno z posledních, které bylo učiněno, aby se člověk vzchopil!!!

Kdybyste věděli, po jakých cestách kráčíte, kdybyste věděli, kolik odbilo a jaké to je tam dole v pekle, sami byste se křižovali, sami byste se mučili a činili pokání, abyste nebyli zatraceni nebo abyste svoje zatracení mohli zkrátit na několik roků v očistci. To si přeje TA VYSOKÁ a TAMTI NAHOŘE to zdůrazňují.