Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potom následovalo vyhánění Jidáše Iškariotského (lidský démon). Také byl donucen odpovídat na mnohé otázky exorcistů:

 

Jidáš o stavu katolické Církve v dnešních časech

Jidáš: Peklo je hroznější, než si dokážete představit. Byl jsem zrádcem. Dnes je mnoho zrádců mezi biskupy, ale s tím rozdílem, že já jsem zradil otevřeně, oni zrazují tajně. Mezi dnešními biskupy je mnoho takových zrádců, jako jsem byl já. Všichni sice nejsou zrádci, ale je jich mnoho. Musím říci, že mnoho dnešních biskupů není na správné cestě a není nutné je poslouchat, protože dnes je období vyjících vlků. Arcibiskup Lefebvre bude muset ještě dlouho trpět, ale je dobrý. Liturgie, kterou vykonává, je jedině správná.

 

Jidáš hovoří o papežovi a nepořádcích v Církvi

Jidáš: Katolická Církev je ve špatném stavu. Kdyby nepřišla pomoc shora, nemohla by být zachráněna. Ale musí se splnit slova: "Hle, já jsem s vámi až do konce světa." Nastane úplné očištění. Poslouchejte, hrozné očištění nastane, které si vůbec nedokážete představit. Jsme tomu velmi blízko. V žádném případě po tisících letech!

 

Postavení papeže

Jidáš: Papež leží na zemi a mohl by zemřít… je mučedník. Nesmírně se trápí myšlenkou, že to, co říká, nepřijde do světa, a to, co by si nepřál zveřejnit, je rozhlašováno kardinály. Mnoho kardinálů je takových, ne však všichni. Je v horším vězení, než kdyby byl skutečným vězněm. Máme z toho radost a děláme si, co chceme. Vyvolali jsme tím mnoho zmatků. Papež je oloupen o svobodu a za něj dělají jeho nepřátelé podle toho, jak si to sami přejí. Je to velký papež, ale ruce a nohy má svázané. Je to velký papež. Na začátku udělal mnoho chyb, což si uvědomil až později, a nyní jsou jeho ruce a nohy spoutané, ba i jazyk. Prosí nebesa, že by chtěl starou liturgii, tridentskou mši sv., chtěl by ji opět zavést, ale nemůže nic dělat. Když něco vidíte v televizi nebo čtete, není to od něho. Dělají s ním, co chtějí. Jsou to vlci, kteří vyjí podle toho, jak fouká vítr a co si přeje moderní člověk. V současnosti jsou papežovy myšlenky upravovány a papež nemůže nic dělat. Nyní musí zasáhnout Bůh. V nejbližším čase to udělá.

Exorcista: Co znamená brzo, v letech, mluv, ve jménu…!

Jidáš: To nemůžu. Je to bližší, než můžete pochopit. Kdyby chtěl papež lidu něco říci, bylo by mu v tom zabráněno.

Exorcista: Proč nepromluví při audiencích a na veřejnosti? Tam by mohl mluvit svobodně. Řekni pravdu o papežovi Pavlu VI.!

Jidáš: On nemůže mluvit, nemůže promluvit, protože někdy neví, co říká. To je příčinou těchto strašných omylů a nedopatření. Matka Boží má s ním soucit a Kristus také. Je v plánu Božím, aby byl nastolen obezřetný, dokonalý papež pro dobu, která přichází. Písmo musí být naplněno, a proto musel přijít Pavel VI. Oni by tomu nevěřili, protože jsou sami ovlivňováni. Na co jim je jejich doktorát a jejich inteligence, když jsou zaslepeni a nevěří? My víme o mnoho víc než biskupové. Jeden se bojí druhého a každý má strach ze svého národa, který by ho mohl zavřít. Všichni by chtěli tancovat v rytmu svého národa, i když hrají falešně. Tyto housle jsou už tak rozladěné, že budou brzy vydávat jen falešné tóny. A taková má být Církev! Rozumíte mi dobře? Takovou se má stát Církev! Zatracenou, zkaženou a pomatenou, takže zanedlouho nastane čas, že ji vůbec nebude možno Církví nazývat.

Exorcista: Ale to Matka Boží neřekla, co jsi po ní opakoval, že Církev je zatracená?

Jidáš: To je od nás, tato věta je od nás! A přece je to pravda. V jistém smyslu si přeje, abych to řekl. Skutečnost je taková, že sekty budou skoro lepší, než váš katolicismus.

 

Sám Bůh svrhne modernismus

Jidáš: Báli jsme se vždy papeže, nyní se ho nemusíme bát, protože jeho Vatikán řídí kardinálové. Stane se, že Bůh svrhne modernismus. Nastane to tak, kde to přestalo - u dobré staré Církve a tradice. To se musí stát, protože si to ONA (ukazuje vzhůru) přeje, a nestane se to, co si vymysleli lidé. Kdyby papež byl svobodný a nebyl neustále pod dozorem zprava i zleva, mohl by vládnout a jeho slova by se dostala na veřejnost. V posledních několika měsících to vypadalo hrozně: co nařídil, aby bylo oznámeno, to bylo ihned dementováno a přepracováno… bylo to zfalšované.

 

Poslušnost v Církvi

Jidáš: Je velmi směšné, jaká dnes vládne poslušnost. Skutečně dnes existuje poslušnost? (Směje se.) Nyní se všichni odvolávají na poslušnost, protože to je nejlehčí. Přichází to odtamtud shora. Musíme říkat tu zatracenou pravdu. Dnes je velmi lehké být poslušným, protože se lidé rádi přizpůsobují a také mají rádi peníze. Poslušnost je dnes moderní a šíří se jako vystřelená koule. Nám se to líbí, ale Ti nahoře to neradi vidí. Jejich plány jsou úplně jiné, ale Evangelium se musí splnit. Všechny jejich plány se musí splnit, i kdyby to znamenalo nesmírnou katastrofu a nepokoje mezi národy. Každý se odvolává na biskupy, ale biskupové sami se nemohou odvolat na nikoho, protože od papeže to nepřichází. O Liturgii vypovídá Jidáš tak jako Akabor!

Jidáš: Svátky jsou přesouvány, což je na velkou škodu. Dnes lidé vůbec nevědí, který svátek je a k čemu slouží. Lidé se kdysi na svátky dlouho připravovali.

 

O odpustcích

Jidáš: Všechny odpustky, které byly kdysi vyhlášeny, nemohou být zrušeny a je na velkou škodu, že to lidé nevědí a ztrácejí mnoho možností získat odpustky. Předtím se šlo na hřbitov a každá modlitba, která tam byla přednesena, přinesla odpustky. Jedna duše mohla jít přímo do nebe. To dnes není možné, protože lidé o tom nevědí. Kněží to odmítají, dokonce tvrdí, že odpustky už neplatí, jedině prý o Všech svatých. Dříve byly vykoupeny milióny duší… a dnes? Dnes je to mínus. Volají o pomoc, ale žádnou nedostávají. (Nahlas se směje.) Byla to velmi jednoduchá věc: šlo se na hřbitov, pokropilo se svěcenou vodou a řeklo se: Pane, daruj jim věčný pokoj! Pomodlil se Otčenáš nebo jiná modlitba. Dnes říkají i dobří lidé, kteří v to věří, že jsou špatně vedeni, protože se jim říká, že odpustky nemohou žádat, protože prý už neplatí. To je pro nás přirozeně velmi dobré, pro nás v pekle (směje se velmi zlomyslně).

Ženy v presbyteriu (chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. okolo hlavního oltáře) a na kazatelnici nemají být. Kristus určil jednou pro vždy pro kněžstvo muže. Dnešní protestantismus je lepší, než dnešní moderní katolicismus! Protestanti jsou Bohu bližší než moderní katolíci.

 

Tanec v Božích domech

Jidáš: Tanec pochází od nás. Lze říci, že neexistuje tanec, během kterého by nedošlo ke hříchu. A dnes si katoličtí kněží přejí oslavy s tancem. Dělají to proto, aby přilákali lidi. Tanec s orchestrem. (Opět se velmi spokojeně usmívá.)

 

Modlitba růžence

Jidáš: Univerzálním prostředkem by byl růženec, ale ten je už téměř odstraněn, "není v kurzu". I když všechny tři růžence jsou velmi cenné, bolestný z nich je nejcennější.

 

Uctívání Panny Marie

Jidáš: Mariánská družina, ta byla dobrá. Ale toto dobro už není. V moderních kostelích se zřídka zpívají písně k Matce Boží a to je pro nás plus.

 

Kněz jako kazatel a jeho posluchači

Jidáš: Mnohým lidem chybí pokora. Také většina dnešních kněží nemá pokoru, protože kdyby ji měli, nebyli by tak nafoukaní. Je přirozené, že kněží o pokoře velmi málo kážou, takže lid k ní není vedený, stejně jako k dalším ctnostem. Kde má lid brát inspiraci? Kdyby ďábel mohl, nekonalo by se žádné kázání! Avšak kázání, jaké se uskutečňuje dnes, nemůže ďábla ohrozit. (Směje se na celé kolo). Jsou to spíše anekdoty nebo koncilové zmatky nebo vystoupení moderátora (chechtá se vší silou), než kázání. Navzdory tomu lidé visí na svých kněžích, ale jak dlouho? Kázání by měla být přednášena z kazatelnic, protože poutají větší pozornost na kněze. Zrak posluchačů je upřený vzhůru a je bez rušivých zrakových momentů (nevhodné oblečení žen apod.). Lidé jsou různě rozptylováni a nesoustředí se na kázání.

 

Oděv duchovních

Jidáš: Kněží budou muset opět chodit v černé sutaně. Když kněz nosí normální oblek, košili bez kolárku, který často chybí, potom člověk neví, zda jde o reportéra, nebo to je (posměšně se směje) diplomat, nebo dokonce moderátor (směje se z plna hrdla). Když se nějaký kněz objeví ve sportovní košili - pokud možno elegantní - potom si myslí, že každá husa po něm touží. Jaký příklad dává takový kněz? Je hrozné, když žena sedí v minisukni proti knězi ve světském obleku a neví, že to je kněz. Vidí, že jde o váženou osobu a pociťuje k němu jisté sympatie. To by se nestalo, kdyby měl na sobě kněžský hábit. Podobné události přivedly mnohé kněze k odpadu od jejich povolání.

 

Katolická Církev může být zachráněná jen Božím zásahem

Jidáš: Církev je úplně v našem vleku. Upadá. Topí se v modernismu, v názorech profesorů, doktorů, kněží, kteří si o sobě myslí, že jsou chytřejší než ostatní. Modlitby a pokání by mohly pomoci, ale je málo těch, kteří je konají.

 

Peklo v celé své hrůze

Jidáš: Je pro nás velké plus, že kněží jen zřídka hovoří o pekle. Peklo v celé své hrůze by mělo být namalováno na stěnách. Vidíte ještě kněze, který by kázal o pekle, o smrti, očistci nebo podobných věcech? Jen málo z nich mluví o cestě do zatracení. Peklo je mnohem odpornější, než se lidé domnívají. Museli by nastoupit stateční kněží. Přirozeně by bylo lepší, kdyby proti chybám v Církvi vystoupili biskupové. V kázáních by se o tom museli zmiňovat, na kazatelnici by museli oznámit všechno, co jsem nyní řekl. Myslím hlavně aspergas (kropení svěcenou vodou přede mší sv.) a požehnání na konci mše, při kterém se musí klečet. Přirozeně se musí klečet, protože když se požehnání přijímá ve stoje, přináší méně užitku. To Bůh nemiluje. Je to pro Boha velmi urážející, když se při požehnání stojí se spuštěnými rameny. Je to hrozné! My v pekle bychom byli pobouřeni, kdybychom mohli, ale my nemůžeme.

 

Je Kristus přítomný ve všech svatostáncích?

Jidáš: Při mši svaté, která je správně sloužena, musíme ustoupit. Musíme hned na začátku při aspergas zmizet. Naproti tomu při moderní mši můžeme v kostele tancovat, ale nemůžu to říci… mohli bychom tancovat až k presbyteriu, dokonce až před svatostánek. Protože v každém svatostánku není… nechci to říct (hlasitě kňučí)! Bohužel, v každém svatostánku není proměněná svatá Hostie.

Exorcista: Jak to, proč ne? Mluv pravdu, ve jménu…!

Jidáš: Když kněz nevěří v konsekrační slova a nemá úmysl proměnit, Hostie není proměněna. Potom je to jako prázdný chléb, jak říkají protestanti a jiné sekty. Většině kněží je to jedno a dělají jen to, co si přejí lidé. Přejí si jen to, aby si jich lidé vážili pro jejich modernismus. Pro ty nahoře je nejsmutnější, že lidé si myslí, že dostávají Krista v hostii, ve skutečnosti je to jen prázdný chléb. Opravdu, to už není Kristus! Znamená to pro vás též ztrátu milostí a odbočení z dobré cesty. Jste zklamaní svými vlastními kněžími! Musím říci, že TI NAHOŘE nemají rádi hnědé hostie. Jsou povoleny jen v nejnutnějších případech. Normálně se používá bílý chléb, už také proto, že Kristus je nevinný (Jidáš těžce dýchá). Kdyby papež chtěl vystoupit svobodně, byl by umlčen: ví, že nemůže mít žádné námitky. Jak také nebe přikazuje skrze omilostněné lidi (např. vizionáře), tomu se lidem nechce věřit. Co ONA skrze omilostněné přikazuje ve jménu Ježíše Krista, tomu se nevěří. Ježíš a jeho Matka toho už řekli dost o nynějších nedostatcích v Církvi, ale biskupové tomu stále nevěří a neuznávají nová poutní místa, ba dokonce způsobují, že stará jsou zanedbávána. Lurdy a Fatima jsou sice uznávané, ale nepřinášejí už požehnání, protože kněží na těchto místech neslouží správně mši svatou! (Přerušuje rozhovor. Je přinucen a pokračuje). Jsou tam určití kněží, kteří by chtěli sloužit mši podle svého uvážení a jiné kněze by nepřipustili.

 

Bludné nazírání na vedení Církve

Jidáš: Kdyby všichni kněží bez výjimky poznali stav Církve pod vedením Ducha Svatého, zhrozili by se. Ihned by se obrátili, aspoň většina z nich. Ale oni toto vnuknutí Ducha Svatého nemají, byť by si ho přáli, neboť jen Duch Svatý může Církev řídit. Tito kněží se soustřeďují na novou Církev, chtěli by, aby byla změněna vnuknutím Ducha Svatého, ale zapomínají, že papež, jako hlava, nebude poslouchat… Co slyšíme od kardinálů, to vůbec nepochází od Ducha Svatého.

 

Celibát

Jidáš: Když žije kněz v celibátu, potom každá žena a každý muž má k němu větší důvěru, zvlášť ve zpovědnici. Když kněz žije v celibátu, a tak následuje Kristovo panictví, potom žádný "osel" nemůže přehlédnout, že tu jde o důvěryhodného kněze. Proto někteří kněží dodržují celibát, jiní jen dělají, jako by byli ženatí, ale o všem mlčí. Jak může kněz dodržovat celibát, když nedokáže udržet na uzdě svoje tělo? Kristus si přeje celibát a nikdo by se neměl odvážit porušovat ho. Ti, kteří ho nedodržují, měli by svoji chybu uznat pokáním…