Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tato kniha obsahuje výpovědi démonů,

kteří museli vypovídat na příkaz Boží.

Vydal ji Bonaventura Bayer.

 

 

Z projevu papeže Pavla VI. na audienci 15. 11. 1972

„… a hříchy, které znamenají příčinu temnoty způsobené ďáblem, napadají stejně tak nás, jako celý svět. Zlo není jen nedostatkem, ale také účinnou mocí zabíjející duchovno, to je hroznou skutečností. Ten, kdo zavrhuje existenci této skutečnosti, nachází se mimo biblické a církevní učení.

Varování před tímto zlem má za účel zachránit co nejvíc duší. Ďábel stál hned na začátku života prvních lidí. Byl lstivým osnovatelem prvního hříchu našich prarodičů. Je to kouzelník, který se umí k člověku přitulit fantazií, citem, utopistickým myšlením nebo sociálním řešením, aby si člověka získal.“

* * *

Posedlost a ďábel patří k nadpřirozenosti, a proto věda nemůže k těmto skutečnostem nic říci.

* * *

Démoni jsou nuceni z příkazu nebe mluvit - i když se tomu brání - způsobem, který je užitečný pro Kristovo království a škodí říši satanově. Ve své zlobě nepoužívají pekelní duchové jméno Maria, Neposkvrněné Početí či Boží Matka, ale jmenují ji "Ta nahoře" nebo "Ona" apod.

* * *

V "Acta apostolieas saedis" 58/16 ze dne 29. 12. 1966 byl vytištěný dekret pro věrouku ze dne 15. 11. 1969, který papež Pavel VI. schválil a dal příkaz k jeho uveřejnění. Tímto dekretem, který nabyl platnost 3 měsíce po vyhlášení, ztratily platnost kánony 1399 a 2318 CIC. Nadále se už nezakazuje uveřejňovat bez církevního povolení spisy o nových zjeveních, viděních, proroctvích, zázracích apod.

* * *

Velký papež LEV XIII., který zemřel roku 1903, viděl ve zjevení, jak satan dostal od Krista plnou moc, aby věřící prosíval. Slyšel, jak si satan předsevzal v průběhu 75 roků úplně zničit Církev, a proto papež nařídil modlitbu k sv. archandělovi Michaelovi na konci mše sv. V tomto boji na život a na smrt mezi Církví a satanem viděl tento papež pomoc, kterou je možné očekávat od zmíněného archanděla Michaela.