Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bylo požadováno, aby následující výpovědi, týkající se dvojníka Pavla VI., byly vynechány. Ačkoliv si to přál i kardinál Seper, nemohli jsme ani my, ani vydavatelé, ani exorcisté tak učinit, protože jsou dokumentem o výpovědích skutečně učiněných.

 

25. 4. 1977

Výpovědi o papeži Pavlovi VI., o jeho dvojníkovi a o Vatikánu

Exorcista: Ve jménu Ježíše, mluv pravdu, Belzebube, mluv ve jménu drahocenné Krve Ježíše Krista!

Belzebub: ONA (ukazuje nahoru) chce, abych řekl, že bohužel, bohužel, jedna část kardinálů, kteří obklopují papeže, jsou vlci… ONA vás varuje!

Exorcista: Ve jménu Ježíše, mluv dále! Ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha Svatého, mluv pravdu a to, co ti nařizuje Matka Boží, abys řekl!

Belzebub: …kdyby jimi nebyli, nemohli by s takovou rafinovaností jednat s člověkem, který hraje druhého papeže, nebo lépe řečeno prvního. Pravý papež je v pozadí.

Exorcista: Mluv dále, co máš mluvit, ve jménu Ježíše!

Belzebub: Je pravda, že to udělali, neboť tím odsoudili pravého papeže k nepopsatelně velkým bolestem.

Exorcista: Mluv dále, ve jménu Ježíše Krista, mluv, Belzebube!

Belzebub: Děláme všechno, abychom to zatajili, aby nikdo nezpozoroval, že JE druhý papež. Jsme mnohem rafinovanější, než všichni lidé dohromady. Děláme všechno, aby se to udrželo v tajnosti…

Exorcista: Mluv, Belzebube, ve jménu Ježíše!

Belzebub: Řekl jsem, že to skrývali s velkou rafinovaností, takže ani tradicionalističtí kněží ani laici tomu nevěřili a nechtěli to připustit. Želbohu pro vás, je tomu tak.

Exorcista: Mluv, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: Rozhlašuje se, že žádný dvojník neexistuje a ani nemůže existovat, je jen jeden papež.

Exorcista: Co k tomu ještě můžeš dodat? Mluv, ve jménu…!

Belzebub: Jen to, abyste byli opatrní a chytří jako hadi.

Exorcista: Mluv, Belzebube, ve jménu Ježíše!

Belzebub: Buďte opatrní a chytří jako hadi, ale nepředbíhejte události dementováním, neboť je… neboť panuje (mluví silným hlasem), panuje skutečně nepravý papež, který napodobuje… je důležité, aby se lidé probudili, protože téměř spí…

Exorcista: Belzebube, co máš ještě říci, ve jménu Ježíše!? Mluv jen pravdu, co si přeje Matka Boží!

Belzebub: Vyvoláváme nyní zmatek u laiků, kněží a biskupů a co já vím u koho ještě. Všude se snažíme vyvolat zmatek, aby na tohoto papeže naletěli… Dokážeme zaslepit i kardinály, kteří do Vatikánu přicházejí a z něj odcházejí. Dokážeme to zařídit tak, že to ani nezpozorují.

Dnešní chirurgie je tak vyspělá, že dokáže přetvořit člověka (těžce dýchá). Když někdo sídlí ve Vatikánu, tak je tomu u dvojníka, mohou mu ti samí kardinálové připomínat zvyklosti pravého papeže a naučit ho jeho mimiku, protože s tím dvojníkem nemají žádné těžkosti. Jen někdy se mu to zcela nepodaří, ale toho si nikdo ani nevšimne. (O té samé věci mluví výpovědi z 10. června 1977. Přesunuli jsme je proto sem).

Exorcista: Žije ještě dvojník?

Belzebub: Ano, ještě žije. Toto plus ještě máme, že opravdu žije. Rozšířili jsme zprávu, že byl zavražděn. Ale na Její příkaz musíme oznámit, že dvojník ještě žije! Pro papeže to byla velká muka, když jsme to museli říci. Církev by nebyla v tom stavu, v jakém je dnes, kdyby papež mohl říci, co by chtěl. Žije bídně ve své komnatě a čeká jen na to, že se stav Církve zlepší. Je mučedníkem svých vlastních podřízených, kteří se k němu takto chovají, místo aby ho v jeho úřadě podporovali a pomáhali mu vést Církev v jejím nynějším těžkém postavení. Místo toho… nechci to říci… dělají všechno, aby nebyl kompetentní. On do ničeho nemůže mluvit… Je mučedníkem. Už jsem to všechno řekl: Je na tom hůře než mučedník svatý Štěpán. TA NAHOŘE ho velmi miluje. Ještě jednou opakuji: Co vychází od jeho neposlušných kardinálů a od toho falešného papeže… to není třeba poslouchat!

Exorcista: Ví Pavel VI., že má dvojníka?

Belzebub: Přirozeně, že to ví, jaká hra se s ním hraje, a proto tak nevýslovně trpí. Svými kardinály je vězněn a nemůže vystoupit na veřejnost a před Církev a říci, co by chtěl říci. On všechno přesně ví. Je zajatec, pravý vězeň vatikánský. To mu způsobuje hrozná muka.

Kardinálové ho neposlouchají a dělají všechno po svém, což není vůle Boží. Proto musel Jidáš 17. srpna 1975 říci, že není dovoleno ho poslouchat. Jidáš tehdy řekl: "Mnozí biskupové se stali napadajícími vlky, kteří nevědí, co mluví, a proto tyto biskupy není třeba poslouchat." To by se mělo rozhlašovat ze střechy. Každému by se to mělo říci, že to, co přichází od jistých kardinálů, není pravda, a proto se to nemá poslouchat. Všichni jsou tak zaslepeni, že nic nevidí. A potom je tu ještě jeden činitel. Tři vyšší kardinálové. Je jich sice více, ale tito tři jsou nejhorší, protože jsou jistým způsobem spojeni s námi a my můžeme jednat bez toho, aby to někdo zpozoroval. To je naše velké plus. Jsme šťastni, že to lidé nepoznávají. Kdyby vyšlo na světlo, co tito tři kardinálové v podzemí dělají… V 15. století by byli za to upáleni jako čarodějnice.

Naopak, je znamením času, že jsou diskriminováni a mučeni ti, kteří chtějí právo a jednají dobře, zatímco ti, kteří jednají špatně, šikanují své bližní, jsou spojeni s ďáblem a překrucují pravdu, těší se na výsluní slávy. Zajímavé je, že v těchto zmatených časech se nám tam dole zdá, že hlavním důvodem, proč je zlé pokládáno za dobré, je, že se to prezentuje zahaleno do pláště poslušnosti.

Naproti tomu, co je dobré, to se nám, démonům, jeví jako zlé, např. neposlušnost arcibiskupa Lefebvra. Mezi komunisty a svobodnými zednáři je mnoho lidí, kterým dáváme sílu, aby nemuseli spát a ve dne v noci mohli pracovat ke škodě Církve. Máme možnost tuto sílu dát všem, kteří jsou s námi ve spojení. Nikdo na to nemůže přijít, nikdo nepozná, co je pravda a co nástraha, protože všechno děláme prostřednictvím svobodných zednářů a s nimi spojených kardinálů.

Exorcista: Ví Pavel VI. něco víc o těchto kardinálech, prohlédl jejich záměry? Ve jménu nejsvětější Panny, Matky Boží, mluv pravdu!

Belzebub: On je poznal už dávno a ví všechno, ale nemůže nic dělat. Má svázané ruce i nohy. Kdyby se o něco pokusil, dostal by injekci. Lékař - p o s l o u ch e j t e  d o b ř e - kterému je papež svěřen, se postaral o to, že papež dostává určité jedy, které působí na jeho myšlení, ale nemůže zabránit, aby nevěděl, co je správné. Matka Boží nedopustí, aby např. exkomunikoval arcibiskupa Lefebvra. To ONA nikdy nedovolila. Jeho síly jsou podlomené, takže nemá energii, aby proti těmto elementům vystoupil. Je to pro něj zkouška a dopuštění SHORA. Bylo by pro nás nepříjemné, kdyby se to vyjevilo. Proto ve dne v noci pracujeme, aby to nepřišlo na světlo, i když někteří lidé to zpozorovali. Většina však ne.

Exorcista: Když si to Bůh bude přát, vyjde to na světlo navzdory vašemu odporu. Ve jménu Boha, řekni nám pravdu!

Belzebub: Pravda vždy zvítězí, ale než se tak stane, musí mnoho lidí nesmírně trpět. Tak tomu bude i s papežem. V této souvislosti musím ještě dodat, že všechno, co se tu děje, si přejí TI NAHOŘE. Také tuto knihu vyvolali. Dále musím podotknout, že ani jedna závažná výpověď obsažená v této knize nesmí být klamnou, protože Nebe všechno vede a upravuje. Nic nesprávného se nesmí vyskytnout ani ve výpovědích méně významných. Když však navzdory tomu někdo našim slovům nevěří, potom nám způsobí velkou radost. Matka Boží nám všem důkladně nařizuje, může tak činit proto, že je korunovaná a má nad námi velkou moc. Tím… (nečitelný řádek). ONA nás nechává mluvit, protože JEJÍ vůle musí být splněna. A tato JEJÍ vůle spočívá v tom, aby se v dnešním zmatku dobří lidé spojili a podle možnosti zastávali stejný názor. Není možné, aby jeden člověk říkal: není žádný dvojník a druhý v jeho existenci věřil. l v této věci musí panovat jednota názoru. Proto si ONA přeje, aby ve II. vydání knihy bylo výslovně vyhlášeno: Je dvojník!

Exorcista: Podle čeho se dvojník pozná?

Belzebub: To jsme už jednou museli říci. Vezměte si rukopis této knížky! Tam najdete víc, než jsme o dvojníkovi chtěli říci. Kromě toho si přečtěte Kolbergovu knihu "Převrat ve Vatikánu".

Exorcista: Odpovídá to, co Kolberg napsal, pravdě?

Belzebub: Odpovídá!

Exorcista: Psal Kolberg pravdu? Mluví ve své knize "Převrat ve Vatikánu" pravdu?

Belzebub: Kolberg ve své knize mluví pravdu, kromě několika maličkostí, které nejsou celkem přesné, ale ty nejsou závažné.

Exorcista: Je důkaz o totožnosti dvojníka pravý?

Belzebub: Ano, tento zatracený důkaz je pravý. To my jsme způsobili, že vzešly pochybnosti o tomto důkazu, protože řada lidí, se kterými spolupracujeme, z našeho popudu tvrdila, že důkaz o pobytu dvojníka je pravdivý.

Exorcista: Máš ještě něco, co bys měl říci, nebo to stačí?

Belzebub: ONA pro dnešek nechce, abych něco říkal.

* * *

Dne 12. ledna 1976 učinil Veroba (démon) následující výpověď, která nebyla uvedena v prvním vydání této knihy:

Veroba: Musíte ve jménu Boha říci, že v Římě existuje dvojník! Má trochu jinou tvář než pravý papež a též jiné oči. Pravý papež je slabý a vypadá nemocný. Oči pravého papeže jsou modré, dvojník má oči zelené. Nepravý papež studoval teologii a přijal svěcení. Sám vinu nenese, více jsou vinni ti, kteří ho do této úlohy uvedli. Diplomaté sice zpozorovali tento podvod, ale nechtěli o tom mluvit. Ani lidé nic nezpozorovali. Jinak by viděli, že když nebyl dobře zamaskovaný, vypadal trochu jinak než pravý papež. Jeho nastolení je dílem několika kardinálů. Všechno bylo zorganizováno tak, aby nikdo nic nepoznal, zejména aby byli do omylu uvedeni dobří, jak stojí v Písmu svatém. Dnes však lidé Písmo svaté nečtou.