Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost manželství

Belzebub: A potom manželství. Tady nemůžou lidé říkat: Podívej, jsme zasnoubeni, i tak se vezmeme, můžeme teda žít nemanželským životem. To si TAMTI NAHOŘE nepřejí. Je potřebné se zapřít a přinést oběť až do dne, kdy nevěsta s ženichem přistoupí k oltáři a jejich svazek je zpečetěn TĚMI NAHOŘE, před Církví, před všemi známými a přáteli, všemi anděly a svatými, a to pro celý život. Často se dnes stává, že přijde protestant a katolička, nebo obráceně, ke katolickému knězi se žádostí: "Pane faráři, co máme dělat, není tu nějaká možnost, abychom se mohli vzít v katolickém kostele?" To říkají proto, že nemají protestantské vyznání. A tu jim kněz často odpoví: "Ale zajisté, na to máme svoji metodu. My se na to díváme ekumenicky, takže se oba můžete pokládat za katolíky." To se lidem líbí a plnou měrou to využívají.

Říkávají: To byl krásný zážitek, mnoho nám to dalo. Přirozeně nevidí, o jaké množství milostí a požehnání se připravují. Dobrý katolík nemůže uzavřít manželství s evangeličkou. Jak se to později projeví? Tu často zasáhne ještě tchyně, tchán, kteří dokážou katolickému partnerovi náležitě ztížit výkon jeho náboženství. Nadto se ještě situace komplikuje trápením, která život přináší a kterým protestantský partner nemůže rozumět. A k těmto křížům potom přistoupí další, rozdílnost náboženského vyznání. Důsledkem jsou hádky a roztržky. Manželství je samo o sobě velmi těžké, na co ho zatěžovat ještě víc. ONA vám odkazuje, že každý člověk by se už před navázáním známosti, nejpozději před sňatkem, měl zeptat svého partnera, jaké náboženství vyznává. Tak se to patří na dobrého bojovníka Kristova.

Exorcista: NEBE si tedy nepřeje smíšená manželství?

Belzebub: NEBE si je nepřeje. Přehlédne je, ale nemá je rádo.

Exorcista: Myslím, že je to všechno, co jsi nám měl říci o svátostech, nebo přála by si Nejblahoslavenější Panna, abys ještě něco dodal? Ve jménu…!

Belzebub: Svátost manželství má být uzavřena s největší zodpovědností. Tehdy v Káně Galilejské se Kristus modlil především za toto manželství a dal jim poučení, jak mají žít. Uzavřel je do svého Srdce, proto tyto lidi velmi miloval. Také lidé, kteří jsou pozváni na svatbu, měli by si uvědomit a vzít si k srdci, že je třeba se za manželský pár modlit. To se týká všech přátel a příbuzných, kteří se mají modlit, aby tento novomanželský pár správně žil a plnil manželské povinnosti, pokud je nerozdělí smrt. Manželství se musí brát velmi vážně.

Exorcista: Dokud je nerozdělí smrt… ve jménu Otce…!