Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 3. 1976

Vypovídá Jidáš Iškariotský, lidský démon,

a Belzebub, andělský démon z kůru archandělů.

Exorcista: Ve jménu Ježíše řekněte nám, kdo z vás musí mluvit?

Jidáš: Jidáš musí mluvit.

Exorcista: Démone Jidáši, my kněží ti nařizujeme, jako zástupci Ježíše Krista, ve jménu Nejsvětější Trojice… řekni nám, kdy nás opustíš!

Jidáš: Zatím se zdá, že je to zbytečná otázka. Nejdříve musí být vaše věc uvedena do pořádku.

Exorcista: Ve jménu Ježíše, která věc musí být uvedena do pořádku?

Jidáš: Ta zatracená s vydáním knížky (kňučí). Není to ještě všechno, není to všechno!

Exorcista: Co není všechno, mluv, ve jménu Boha…!

Jidáš: Nechci mluvit, nechci!

Exorcista: Ale ty musíš mluvit!

Jidáš: To, co bude vytištěno, je v pořádku, ale není to ještě všechno!

Exorcista: Co chceš ještě dodat, mluv!

Jidáš: To je právě to, co nechci říci, běžte domů, běžte!

Exorcista: Ne, nyní domů nepůjdeme, musíš mluvit, Jidáši, i ty, Belzebube! Musíte říci to, co máte říci. Podle Jejího příkazu musíte mluvit!

Jidáš: Jak Ji nenávidíme (ukazuje nahoru), ach, jak Ji nenávidíme!

Exorcista: Ano, ale Jejím jménem, jménem Matky z hory Karmel to musíte říci!

Jidáš (sténá): To nemůžete od nás žádat!

Exorcista: Je to přece naše Královna a Panovnice! Celé peklo ji musí poslouchat!

Jidáš: Právě ONA (ukazuje nahoru), právě ONA musí (sténá). Je tu s korunou a žezlem a na koruně nese Kříž, ten hrozný Kříž, ten prokletý Kříž (řve), ach, jak se Jí bojíme! Nepřejeme si, aby žena nad námi panovala, to si nepřejeme.

Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Trojice, ve jménu Nejsvětější Svátosti a Nebeského Otce, řekni plnou pravdu!

Jidáš: Zčásti musím opakovat věci, o kterých jsem už mluvil, zčásti se zmíním o nových věcech. V hrubých rysech je pravda to, co řekl Veroba, že je paradoxní, že se ještě modlíte, protože výstraha už nastala. Příčina je v tom, že ještě jisté množství lidí může být zachráněno. Matka Boží si přeje, aby se tato prokletá knížka dostala na veřejnost. To nám ještě chybělo, aby se všichni dozvěděli, jak to tu u nás chodí, mohli by svůj život ještě změnit a určitě začnou pochybovat o tom, co jsme prostřednictvím Říma roztrousili. Mohli by se ještě vrátit k oltářům! To by nám ještě chybělo, ano, to by nám ještě chybělo! Přirozeně si přeje ještě víc (ukazuje nahoru), chce, abychom mluvili o Církvi, o této prokleté bedně na odpadky.

Exorcista: Mluv nyní o Církvi, svaté Církvi, která nepomine, ve jménu Boha…!

Jidáš: Tak tedy budu muset mluvit.

Exorcista: Ano, brány pekelné ji nepřemohou. Nemáte žádnou moc, abyste zničili Církev.

Jidáš: K otázce Církve se ještě vrátím, ale zatím se musím držet tématu. Ano přijde to, ještě přijde. Nyní si ONA přeje dodatek týkající se sexu a mládeže. ONA chce ještě jednou zdůraznit, že to všechno musí vycházet z kazatelnic. O ctnostech by se muselo kázat (těžce dýchá), bylo by třeba hned z kazatelnic, jak těžká je vina… slyšíte? Jak je těžká a kam vede…!

Exorcista: Jaká vina? Mluv, ve jménu Boha…!

Jidáš: Vina na hříchu závisí na každém jednotlivci. Je možné se o tom při kázání zmínit, ale nejdříve je nevyhnutelné vzývat Ducha Svatého. Je třeba mít na zřeteli nejen mládež, ale věřící vůbec. Je těžké, nesmírně těžké vědět, na čí straně je vina, kam vede, kam přichází, jak je možné se jí vyvarovat, co je nevyhnutelné udělat, aby byla zmenšena, abychom ji úplně zneškodnili (sténá). Především je třeba říci, že v náboženství je modlitba nejdůležitější kotvou. Je třeba to hlásit z kazatelnic a ne přes mikrofon. Tisíc mikrofonů nevyváží živé slovo. Když kněz mluví z kazatelnice, slyší věřící Boží Slovo bezprostředně. Nehledí tolik před sebe, nebo dozadu a okolo sebe, což kázání ruší. Vidí bezprostředně to, co přichází dolů z kazatelnice, a mohou se mnohem lépe soustředit.

Exorcista: To už je přece obsaženo v této knížce, jak si Matka Boží přeje.

Jidáš: Ano, je to tam obsaženo, ale já to musím říci ještě jednou a ještě jednou to tam musí být uvedeno.

Exorcista: Kdy jsi to řekl, Jidáši Iškariotský, pamatuješ si na to ještě? Mluv ve jménu…!

Jidáš: Ano, bylo to 31. října. Vina je mnohem větší, než si umíme představit. Je to tak. My, ďábli, jsme strašní, bojíme se jeden druhého. Vypadáme hrozně, jen kdybychom se nemuseli vidět, ale my musíme, musíme. Celou věčnost budeme žít v tomto ďábelském prostředí a budeme se muset jeden na druhého dívat. Hříchy, které musíme pozorovat u lidí, nás znepokojují, a to je hrozné. Dokážete si představit, jak těžká je naše vina před Těmi nahoře, jejichž Majestát všechno převyšuje (ukazuje nahoru) …musím ještě říci… (žalostně sténá)

Exorcista: Mluv dále pravdu, Jidáši! Jen pravdu, ve jménu Boha…!

Belzebub: Kdybyste věděli, jaké úcty ON požívá. Nyní nemluví Jidáš, ale Belzebub, nyní bude mluvit Belzebub.

Exorcista: Dobře, ty jsi to poznal lépe než Jidáš, jakým Majestátem je Bůh, Matka Boží a Matka Církve.

Belzebub: Jidáš neviděl Boží Majestát, to znamená, že viděl jen Bohočlověka a mohl vidět jen částečně Jeho Majestát. Neviděl tedy úplný Majestát Boží (sténá). Dokážete si to vůbec představit, co to je? Já jsem ho viděl, ale to neznamená, že jsem Ho viděl tak, jak Ho vy jednou budete vidět. Dokážu si to představit, protože jsem viděl velkou část. Nebyli jsme ještě v úplném stavu blaženosti, ale byli jsme mu velmi blízko. Nemohli jsme však přivyknout na to, že nám poroučí Žena, to je TA (ukazuje nahoru). Opravdu jsme tomu nemohli přivyknout, aby nám vládla a řídila nás Žena, a nevíme, co ještě přijde. Právě ONA stojí nad námi a nařizuje nám a to je hrozné! ONA mě právě žádá, abych mluvil, mohla si zvolit Alidu, ale ONA chce mě. ONA tu stojí s korunou a žezlem. Stojí tu! Je to tak a tehdy za časů apoštolů začala jako Matka Církve a začala řídit začátky Církve! Musela se za ni modlit, musela se modlit, aby se Církev správně rozvíjela… (sténá), aby se rozvíjela pod vedením Ducha Svatého. Klečela ve dne v noci na kolenou a modlila se, aby Církev byla očištěna od Mojžíšova zákona. ONA věděla, že tato změna je správná a musela podle tehdejšího zákona nastat. Pravda, od vystoupení Ježíše Krista nebylo třeba už nic měnit a od té doby trvá svatá mešní oběť. Matka Boží byla při tom, když apoštolové slavili první mši svatou. Po Kristově nanebevstoupení se vždy účastnila mše svaté apoštolů a přijímala Tělo Páně.

Když přišla do nebe a uviděla nekonečný Majestát, Bůh ve své Trojici nás vyzval, abychom vyšli z pekla nahoru, ale to ještě nebyla úplná nebeská sféra, ale v každém případě vyšší sféra. Museli jsme nahoru a museli jsme se dívat chtě nechtě na tu Bytost. Trojjediný Bůh nás přinutil, abychom se na ni dívali v celém Jejím Majestátu, přičemž pod nohama měla měsíc, to znamená Svět. Měsíc znamená celý svět a také měla pod nohama hada, který je naším symbolem. Žádali jsme Boha, žádali jsme Majestát, aby nás zbavil tohoto pohledu. Žádali jsme, aby nám dovolil ihned se vrátit do pekla. Tak těžce na nás působil pohled na NI, ale ON nám to nedovolil: Museli jsme ještě nějaký čas snášet tento strašný pohled (bláznivě kňučí). Víte vůbec, jak dlouho jsme uvažovali o této Bytosti, abychom aspoň trochu oslabili Její moc nebo Ji úplně zneškodnili? Ale nic se nám nepodařilo. ONA ve všem nad námi zvítězila, ve všem byla Paní. Mnoho roků, celá století jsme uvažovali, co bychom mohli udělat, až se objeví. A když se zjevila, nepodařilo se nám Ji ani poznat.

Exorcista: Vy jste ji ani nepoznali?

Belzebub: Ne ihned. Jen jsme cítili, že to musí být ONA. Cítili jsme, že jde o významnou, úplně ctnostnou Bytost, které nemůžeme ublížit. Ach, proč jsme to hned nevěděli (kňučí a silně sténá).

Belzebub: …a kdo se skryl? Já, Belzebub, a Lucifer jsme svolali poradu. Když jsme konečně zjistili, že je to skutečně ONA, radili jsme se dlouho ve dne v noci, co máme dělat, abychom Jí uškodili. A tak jsme svolali ty nejlepší kouzelníky. Nařídili jsme jim, že musí této Ženě uškodit na těle i na duši, aby nebyla tak silná, ne tak pevná v modlitbě a aby neměla takovou moc. Viděli jsme totiž, že je to Ona, která se později bude starat o Církev. Dokonce Jí padl k nohám i Petr, když to bylo třeba. Má neomezenou moc, protože je nejlaskavější a nejdokonalejší Bytost, jakou Bůh stvořil. Ano, je to úplně dokonalá Bytost po Bohu. Tisíckrát a mnoho tisíckrát vznešenější, než jsou normální lidé. Také Její snoubenec sv. Josef je tisíckrát a mnoho tisíckrát vznešenější než jiní lidé, ale navzdor tomu Maria je tisíckrát, mnohotisíckrát vznešenější než sv. Josef. A tak jsme se radili a kouzelníci Jí chtěli škodit. Chtěli vykonat něco, co by Jí uškodilo, ale ONA to zpozorovala a setrvala na modlitbě a nic jí neuškodilo. Nemohli jsme této jediné Bytosti ublížit, protože je bez dědičného hříchu, na rozdíl od ostatních lidí. Nemohla jí uškodit ani kouzla, ani magie, ani nic jiného. My můžeme škodit jen lidem zvlášť posedlým. Ani na Ty nahoře nemají kouzla žádný vliv. Potom, pravda, peklo nemůže nic dělat ani proti Té Bohem vyvolené Bytosti. Naše kouzla a magie jsou bez účinku a kdykoliv jsme se pokusili jim škodit, dostali jsme to dvojnásobně zpět.

Exorcista: Mluv dále, jen pravdu a nic než pravdu! Musíš mluvit!

Belzebub: Nechte mě na pokoji! Paní má už téměř srdeční záchvat (míní se tím posedlá), nechte mě už na pokoji!

Exorcista: Matka Boží nařizuje, abys mluvil o Církvi, ve jménu…!

Belzebub: Už nechceme mluvit, ne!

Exorcista: Navzdor tomu, ven s tím!

Belzebub: Nechte mě na pokoji! (kňučí).

Exorcista: Musíš nyní mluvit, ve jménu Nejsvětější Trojice…!

Belzebub: Nedá se popsat zuřivost pekla, když se zjistilo, že všechno zklamalo. Usilovali jsme proto opět, abychom Jí škodili, ale naše snaha byla marná. Byla mocnější, byla Bytostí vyvolenou od Boha, ano, úplně výjimečně vyvolenou BYTOSTÍ. Takové Bytosti se nikdo nikdy nebude podobat až do konce světa (těžce dýchá). A TAMTI NAHOŘE si nemohli vymyslet nic horšího, než nás vyzvat, abychom přišli nahoru, a představit nám ji. Byla to pro nás nesmírná porážka (mluví plačtivým hlasem), radši bychom byli zůstali v pekle v prudkém ohni, než abychom Tuto… nedokážu vyslovit, co bychom chtěli, ale já bych použil všechny hanlivé výrazy, kdybych jen mohl. ONA to však nepřipustí.

Exorcista: Mluv dále pravdu, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: Že jsme TUTO Nejsvětější Bytost museli vidět s korunou a žezlem, vyvolenou mezi všemi svatými (hrozně křičí), bylo pro nás hrozné. Ještě nyní to vidím před sebou, ještě dnes cítím pohled na NI (křičí). Zdá se mi, jako by se to stalo dnes, a těm ostatním také. Ještě dnes tancujeme ze zuřivosti dokola. Když jsme se znovu museli vrátit do pekla, byli jsme rozseknuti zlostí. Nemohli jsme snést ani vzájemné pohledy. Že taková ženská Bytost by mohla nad námi vládnout, to jsme nemohli snést, to jsme nemohli snést, a k tomu ještě musím říci… (vyje a hrozně křičí)

Exorcista: Mluv dále pravdu, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: Když tehdy pomáhala budovat Církev, kterou založil Její Syn, byla neustále hluboce v modlitbách, takže sám Všemohoucí Bůh by Ji nosil na rukách, takové v ní našel zalíbení. Potom přišel apoštol Barnabáš a ještě jeden a klekli si před ní s tím, že je nyní třeba napsat Evangelium pro Církev. Vzývali delší čas Ducha Svatého a setrvávali celé dni v modlitbách. Takové modlení se dnes nevykonává nebo jen na určitých místech a jen zřídka. Po celé dni se modlili a prosili nebe, aby byli vybráni ti, kteří mají napsat Evangelia. A tu Matka Boží zvolila toho Lukáše, toho Jana, toho Marka a ještě jiného, aby napsali tyto texty "k ničemu". Všechno, co bylo proti nám, bylo tu uvedeno. Víte vůbec, jak se nás to dotklo, když to bylo napsáno, tyto texty od Matouše, Marka, Lukáše a Jana (kňučí). Pomyslete si, že tito čtyři byli vyvoleni Nejsvětější Trojicí a Matkou Boží. Ani Petr nebyl pověřen! Ano, nebyl, byl pevný jako skála, měl o všem přehled a založil Církev, ale napsání Evangelií bylo svěřeno jiným čtyřem apoštolům. Tehdy přišel Duch Svatý v podobě Holubice k Ní a ONA slyšela, že tito čtyři byli určeni. Všichni ostatní to věděli. Ale nyní už nebudu nic říkat.

Exorcista: …ale ty musíš mluvit, ve jménu…!

Belzebub: Když Barnabáš a ještě jeden navštívili Matku Boží, řekla jim: "Zmiňujte se hlavně o životě Krista! Poslouchejte! ON musí být veleben. On na prvním místě. O mně se nezmiňujte! Mluvte jen o narození Krista, což je přirozené, nic jiného o mně nemluvte!" Ač věděli o Matce Boží mnoho, viděli Její vznešenost, nebylo jim dovoleno o tom psát: Byla to pro ně velká oběť, že se o ní nemohou zmiňovat. Chtěla ustoupit do pozadí, aby v první řadě byl vyzdvižen Syn Boží, její Kristus, který založil Církev. Matka Boží symbolizuje v určitém smyslu slova Církev. On miluje Církev jako svoji Nevěstu. Řekla potom oběma apoštolům, aby nebyli smutní, že Kristus s nimi jejím prostřednictvím bude mluvit (hrozně křičí).

Exorcista: Marie od Ježíše z Agredy to říkala.

Belzebub (obrácený ke kněžím): Ty jsi to uhodl. Marie od Ježíše z města Agredy. Víme víc než lidé. Ano, tyto knížky jsou zatracené a my se jich bojíme, a proto jsem to musel říci (křičí a mručí). (Nečitelný řádek.) ONA k tomu dala podnět, byla úžasnou mírou, rozhodujícím činitelem, než je možné si představit. ONA nás vyloučila. Někdy se modlila ve dne i v noci za apoštoly, aby jednali správně. Často se modlila ve dne i v noci, abychom nemohli Církvi škodit, ani apoštolům. Často klečela na kolenou celý den a celou noc bez jídla (silně bručí), a proto má nepředstavitelnou moc. Jsou to doložené pravdy, co tu musím říkat. Doufali jsme, že z této knížečky bude tento oddíl vyňatý (štěká jako pes). Ještě před několika měsíci jste mohli z této knížečky tuto stať vypustit. My jsme to nechtěli říkat, nechtěli jsme… a také už nechceme mluvit! Já, Belzebub, už nechci mluvit!

Exorcista: Ty ale musíš mluvit, ve jménu…!

Belzebub: To ONA tehdy řekla z pokory, že chce ustoupit do pozadí. Nikdy se nechtěla dopředu dostat, i když byla opravdu mocná Bytost. My sami to musíme potvrdit, stojí vysoko nad námi, daleko nad svými anděly. Když říkám daleko, není to jen vzdálenost, ale jde to do nekonečna. Tak daleko, že je úžasný odstup mezi NÍ a anděly (sténá). Je to úžasně majestátní BYTOST, a přece si přála ustoupit. Přála si to, aby ukázala lidstvu, že i ona může ustupovat (kňučí), aby i lidstvo bylo pokorné. Lidé však na to nedbají. Nezůstalo ani zrnko písku z toho, co ONA splnila (ukazuje nahoru) a co se stalo jejím prostřednictvím. Když to lidé nedokážou a nejsou tak pokorní, potom si přejí, aby se o nich mluvilo víc, než o Této Vyvolené Bytosti, která to nepožaduje. ONA tehdy ustoupila a to mělo pro nás velkou výhodu. Z toho totiž vznikly sekty, které tuto BYTOST neuznávají. Kdyby byla řekla naplno, čím je, a apoštolové to napsali, jak velké zázraky se Jejím prostřednictvím staly, a bylo to přijato do Evangelií, potom by sekty nemohly bujet jako tráva. Ano, vznikly tisíce sekt, které útočí na Matku Boží a také na katolíky za to, že uznávají tuto vyvolenou Bytost. A útočí právě proto, že si myslí, že Kristus je mariánským kultem ošizený. Byla to ONA, která se postarala o Jeho slávu, neboť dělala všechno pro Něho a pro Církev. Všude, kde mohla, ustupovala a to bylo naše plus. Bylo to však i mínus, protože tím učila lidi pokoře, ale to vědí jen dobří katolíci. Z lásky k svému Synovi chtěla vždy ustoupit a přála si, aby panoval a měl ON přednost. Také o svých utrpeních se zmiňuje jen tam, kde to bylo nevyhnutelné. Apoštolové nemohli nevidět Její pokoru a ústupnost v plném rozsahu. Proto se o ní tak málo psalo. Jen kdyby nebyla taková pokorná! Od těch dob proto vznikaly sekty, protože si myslely, že Maria hraje jen menší úlohu a že asi ustoupí do pozadí, ale Tamti nahoře ji drželi, neboť jinak by musela ustoupit jako… a nesmím vyřknout to slovo.

Exorcista: Mluv dále, ve jménu Trojjediného Boha!

Belzebub: Jsme důstojní, nechceme používat hrubé výrazy lidských démonů. Musím ještě říci něco, co mi právě přichází na mysl. Když musel Jidáš 31. října mluvit, nesmál se skrze tuto ženu (posedlou), Jidáš se vůbec nesměje. Jidáš, jak jsme to už jednou řekli, má nejtemnější místo v pekle. Jeho stav je beznadějný. Když musel mluvit, nesmál se této ženě, to se smáli lidští démoni ze škodolibé radosti. Tak si to musíte poznamenat. Jidáš se nikdy nesměje, jeho stav je beznadějný, nesměje se nikdy, to ještě musíme říci. Tato připomínka platí k úplnosti Jidášovy výpovědi z 31. října. Ještě bych měl něco říci, ale nechci! (nyní mluví o Kateřině Emmerichové a o Marii od Ježíše z Agredy - řádek je nečitelný…)

Belzebub: Na své veřejné vystoupení se připravoval čtyřicet dní. Stejně jako na své velké utrpení. Věděl, že to bude všemožné a všechno obsahující utrpení, které jako Bůh i člověk chtěl přinést za hříchy světa. Velmi mnoho lidí by přišlo do pekla, protože zneužívali milosti, zvlášť při mši svaté. Nekonečné milosti se vylévají při Nekrvavé oběti Kristova Kříže, při které teče obnovená Kristova Krev. My dole nenávidíme tuto mešní oběť, která je denně konána v mnoha kostelích světa. Musím ale připomenout, že v mnoha Božích domech se nekoná správná mše. Dříve to pro nás bylo hrozné, když se sloužila správná stará mše. Byla to skutečně obnovená Oběť Kristova Kříže, která chránila od hříchu a přinášela nesmírné milosti na záchranu duší, které by jinak byly dozajista ztraceny a připadly by nám. Musím ještě říci (sténá), že mě nutí. Neřeknu nic! Nechci už mluvit!

Exorcista: Ale ty musíš mluvit, ve jménu…!

Belzebub: Nechci mluvit, už nesmím mluvit! Jestliže musím mluvit, musíte se pomodlit malý exorcismus. Lucifer je v ráži. Potrestal by mě. Nemám nic říkat. Kdybych ještě něco řekl, chytil by mě pod krkem, až se vrátím dolů.

Exorcista (po modlitbě exorcismu): Z příkazu Matky Boží Lucifer ti nesmí ublížit, protože mluvíš o Církvi. Nesmí ti škodit!

Belzebub: Byl jsem vysoký anděl. Byl jsem co do hodnosti druhý. Lucifer proto řekl: Když ses dostal do takové výšky, měl bys vědět, že bys neměl dělat hlouposti. Měl bys mít více důvtipu ve své hlavě. Tím chtěl říci, že ONA mi nařídila mluvit, neboť jsem byl přítomný při svržení andělů do pekelné propasti. Byl jsem druhý nejvyšší a právě mě vyzvala na tento rozhovor. Má ještě stále moc, aby nás dole vedla (bručí). Toto ještě musím říci: Při psaní těchto výpovědí musíte uvádět mé jméno. O mém jménu se musíte zmínit. Také u dalších démonů musíte uvést, co který řekl. To musíte, neříkám vám to zbytečně, co kdo mluví. Co si myslíte!?

Exorcista: Belzebube, musíš mluvit z příkazu Matky Boží!

Belzebub: ONA připouští, že můžu uvádět své jméno… kdo mluví, a potom si také přeje uvést toho, kdo hovoří. Hlavně v těžkých případech si přeje, aby se vědělo, kterého démona si zvolila, aby mluvil…

Exorcista: Belzebube, ty musíš mluvit, ve jménu…!

Belzebub: To právě proto, že mě dobře zná, muselo být uvedeno i moje jméno.

Exorcista: Ve jménu nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie, sv. archanděla Michaela, všech svatých andělských kůrů, sv. Josefa, patrona Církve, všech svatých v nebi i Kateřiny Emmerichové, musíš nyní mluvit, ale jen pravdu!

 

Bláznovství lidí

Belzebub: Veroba už 12. ledna varoval před katastrofou. Zdůraznil tehdy, že by to mělo být obsaženo v této knížce. Mluvil o tom, proč tato výstraha nebyla ještě daná, takže… je paradoxní se ještě modlit. Lidé jsou "osli", i kdyby se jim to samé řeklo… (dva řádky jsou nečitelné)… si námitky, proto nemůžeme my dole pochopit, že profesoři, doktoři a já nevím kdo všechno, mají hlavy prázdné. Temnota jejich mysli ukazuje, že jsou ničemní.

Exorcista: Belzebube, mluv dále…!

Belzebub: ONA si přeje, aby bylo řečeno o této temnotě lidí, kteří nevěří v Pána a v existenci Panny Marie. Měla důvod, proč v rukou vysoko držela korunu a žezlo. Za všechno, co na zemi vykonala, byla odměněná podle Písma, jak řekl Ježíš: "Kdo se ponižuje, bude povýšen, a kdo se povyšuje, bude ponížen." My tomu rozumíme asi takto: Ten, kdo se sám povyšuje, není jen zvrhlý pro své povyšování, ale tisíckrát hlouběji bývá ponížen. Ten, který se však sám poníží, na toho platí slova Ježíšova: "Kdo sedí na posledním místě, bude požádán Pánem, aby si přesedl dopředu." Myslím, že ti, kteří se ponižují, nejsou jen povýšeni, ale jsou povýšeni tisíckrát. Musím říci, že je paradoxní a hloupé povyšovat se už na zemi. Kdyby to lidé věděli, jakou dělají hloupost, styděli by se sami před sebou (směje se). Kdyby se ONA vždycky nestavěla na poslední místo, ba ještě níže než sv. Josef, který Ji nesmírně ctil, a kdyby se tolik neponižovala svojí pokorou, potom by ani dnes, ani nikdy, neměla tak velkou moc nad Církví a nad světem a vy byste v Ní neměli takovou Matku, která pro vás všechno dělá a zprostředkuje tak nevýslovné milosti, třebaže si to nezasloužíte. Má pokoru, která se blíží k heroismu a kromě toho má všechny ctnosti. Kdyby neměla tyto vlastnosti a zvlášť tu zatracenou pokoru, mohli bychom Jí ublížit, muselo by se nám to podařit (hlasitě křičí). Stejně je to i s lidmi. Je jasné, že když člověk není pokorný, má všechny nectnosti. Nemůžeme člověka naučit těmto nectnostem jen tím, že mu pomáháme hmotně, čímž posilujeme jeho vědomí. Člověk není rozumný, když si myslí, že je všechno v pořádku. Nechci o tom vůbec mluvit. Bylo toho dost. My jsme také tisíckrát spadli z vyššího místa na poslední (bolestně vyje). Vy, kněží, byste měli z kazatelnic kázat hlavně o dědičném hříchu a pýše. Měli byste požadovat od lidí pokoru. Měli byste mluvit o svatých, kteří měli tuto božskou vlastnost v nejvyšší míře, např. o Kateřině Emmerichové a mnoha tisících jiných svatých, mezi nimi o Terezii od Ježíška. Kažte o Janu Vianneyovi! Živil se bramborami, syrovými bramborami, které jedl celých 14 dní. Ani jednou si nelehl do postele, která mu byla nabízena. Zdálo se mu, že je to pro něj příliš dobré. Nad takovými lidmi jsme neměli žádnou moc. Jan Vianney po celý svůj život nejedl správně. Měl pravou pokoru. Také Kateřina Emmerichová nechtěla říci, co vlastně je, až když přišli lidé a ptali se jí, zjistili, že je to s ní hrozné a radili se, jak jí pomoci. Žila v úplné chudobě. Místo postele měla koš, který byl napolo rozbitý, ve kterém vlastně žila. Chtěla se vzdálit od lidí, proto přilétali nebeští ptáci a sedali jí na ramena. Takové vlastnosti mají pokorní svatí. Sílu jim dávají TI nahoře (ukazuje nahoru). Proto se dostávají do nebe po trnitých cestách. Na ctnost pokory by kněží měli upozorňovat věřící stále a stále: Až po této ctnosti následují ctnosti ostatní. Máme na mysli ctnost čistoty (namáhavě dýchá), potom přijde pravdomluvnost a všechny ostatní. Z nectností uvádíme na prvním místě pýchu. Chtěli bychom říci, že ctnost pokory měla být vyznačena velkými písmeny. Potom přijde přirozeně hněv, lakomství a všechno ostatní. Je vždy třeba porovnávat to, co se už stalo, s tím, co se stává, nebo porovnávat všechno přítomné s minulým, zvláště pak se životy svatých (hrozně křičí). Nech mě!

Exorcista: Mluv dále, Belzebube, ve jménu…!

Belzebub: Je správné, jak to děláte, ale měli byste to dělat důkladněji. Museli byste mluvit přesvědčivěji, abyste zabránili hříchům. V tomto postním období napište si hříchy na stěny! Ale i tak byste neměli velký úspěch, i kdybyste to tak udělali. Měli byste napsat nejen hříchy, ale i to, co po nich následuje. Ale všechno by muselo být zřetelné a jasné. Vy, co jste tady, jste slyšeli dost. Ale i ostatní kněží by se to měli dozvědět, protože to neplatí jen pro vás, ale pro všechny. Všichni kněží by to měli vědět. Ti nahoře si to přejí. Když to neuděláte, protože jste to měli udělat, potom se vystavujete nebezpečí velké ztráty milosti, nejen pro sebe, ale i pro vaše podřízené. Všichni vaši věřící budou proto trpět a nedosáhnou milostí, které by jinak mohli dostat.

Exorcista: Belzebube, mluv z příkazu Matky Boží, ve jménu… ale jen pravdu!

Belzebub: V souvislosti s těmito ctnostmi musím ještě něco dodat: Zmiňujte se ve svých kázáních, že ta zatracená kniha "NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA" od Tomáše Kempenského, které se tolik bojíme (vyje jako pes), že tato kniha by měla být rozšířena a hlavně čtena. Ani ona by neměla chybět v žádné katolické rodině. Nejlepší by bylo číst každý večer jednu kapitolu a podle toho i žít. Pokud možno, mělo by být čteno staré, nezkrácené vydání. V novém vydání bylo už všelico změněno: Ach, celou dobu se nedělá nic jiného než "změny". Staré vydání byste si měli opatřit. Když je k sehnání jen málo, budete muset dát knihu znovu do tisku. V každém případě byste však měli podle této knihy kázat, vybírat si z ní témata a vštěpit je věřícím. Kniha "Následování Krista" je čistá pšenice, žádný koukol, přichází z nebe. Nebe si to přeje a jste mu odpovědni už proto, že vám staví před oči plasticky Kristův Kříž a protože vám říká, jak je třeba tento Kristův Kříž následovat. Tak se člověk dozví o tom, jak Kristus trpěl a co má člověk dělat, aby se dostal o krok či jen decimetr vpřed v Kristových stopách. Tím se však ještě dlouho nestane svatým. To musíte neustále zdůrazňovat. Jsou totiž tisíce, ba milióny lidí, kteří si myslí, že jsou dobří, když tu a tam něco dobrého udělají. To však zdaleka nestačí. Jsou dobří až tehdy, když se za dobré nepovažují a stále si říkají, že dělají příliš málo. Až tehdy jsou dobří, když udělají pro Krista všechno, co je v jejich moci.

 

Jak Maria vidí povinnosti ženy

Belzebub: Matka Boží myslí, že když se žena o nic jiného nestará, jen o práce v domácnosti, a všechno dělá pokorně k větší cti a slávě Boží a neustále touží po Kristu, potom plní nejkrásnějším způsobem své povinnosti. Matka Boží říká, že se nezúčastnila ani jednoho veřejného Kristova vystoupení, takže Ho nechávala odcházet jen s největší bolestí a utrpením. Tak s Ním byla spojena svým tělem. Byla na něm příliš závislá, jako bratr na sestře nebo manžel na manželce. Bylo jí dobře jen v Jeho blízkosti, ale dokázala se přemoci a zůstala doma: viděla ho čím dál tím méně. Byla pokorná, aby naučila pokoře i jiné. Nikdy nestála před oltářem a nikdy nepřisluhovala při mši sv. jako hlavní osoba. Zůstala v pozadí, ač ve skutečnosti byla nejvyšší Osobou. Je mnohem váženější než všichni lidé, kněží a řeholní osoby dohromady. Je nejvyšší Osobou ustanovenou Bohem, aby vedla Církev, a Její titul pro tento účel je MATKA VYKUPITELE. Je i KRÁLOVNA ANDĚLŮ. Všem lidem by se mělo říkat o Její pokoře. O ženách říká, že by neměly být ve veřejných úřadech, např. ve vládách, neměly by být doktorkami, vědeckými pracovnicemi a jak se to všechno jmenuje. Není dobré zastávat také funkce a přitom se starat o domácnost. I ta nejmenší službička rodině, prokázaná celým srdcem, se pokládá za víc než nádherná přednáška, kterou taková žena přednesla a která je přenášena řadou reproduktorů, referována řadou zpravodajů a vytištěna ve všech časopisech. Taková žena je TĚMI nahoře posuzovaná mnohem hůře než matka, která trpělivě nese svůj kříž a pokorně vychovává svoje děti. Žena, která má pořádek a stará se o děti, stojí v očích Nejsvětější Trojice mnohem výše než žena, která touží po slávě. Tady platí Kristova slova: "Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Žena, která se vyhýbá domácím povinnostem a hledá uplatnění na veřejnosti, nemůže být pokorná. Všechny ženy, které chtějí veřejně vyniknout, v nebi ztroskotají, zatímco ty, které se ponižují, jsou na správné cestě. Získávají pro své rodiny a národ mnohem víc milostí než ženy, které se chtějí blýsknout. Matka Boží si nepřeje, aby žena byla služkou, ale aby byla vychovatelkou dětí. Musí být velkorysá při výchově dětí. Je mnoho matek, které mají velkou bídu. Těmto ženám je nevyhnutelné pomoci, a to nejen radou, ale skutkem. Musí dítě donosit, i když je to spojeno s velkými těžkostmi. Bude jim požehnáno. Kdyby se ženy staraly o své muže a dobře jim vařily, nebylo by tolik rozvodů, jako je dnes. Kdyby ženy lépe plnily své povinnosti v domácnosti a vytvořily svým manželům skutečný domov, nebylo by mezi nimi tolik nářku. Kdyby muži a ženy nežili ve volném manželství, nebylo by tolik rozvrácených rodin. Podle úsudku žen vyžaduje manželství příliš mnoho obětí. Málo lidí, kteří žijí ve volném manželství, se později vdá nebo ožení. Člověk, který si zvykl žít tak, jak se mu to hodí, si těžko zvyká na pořádný život.

 

Dobré knihy a obrazy

Belzebub: Musím ještě říci toto: Kniha "Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista" od sv. Kateřiny Emmerichové a kniha představené kláštera "Marie od Ježíše z Agredy", stejně jako "Následování Krista" od Tomáše Kempenského mají nesmírnou cenu (sténá). Já to nechci říkat.

Exorcista: Ve jménu… mluv pravdu!

Belzebub: Tyto knihy by se měly rozšiřovat. Také by se o nich mělo kázat, poskytují mnoho dobrých témat, zvláště pro nynější zmatený svět. Musím ještě upozornit na velkou cenu modlitebních obrázků. Už jsem se jednou o tom zmínil. I o nich je třeba z kazatelnic mluvit. Zvlášť velkou cenu mají obrázky se zasvěcením. Mnoho lidí o tom nic neví, protože se o tom nemluví a nepíše. Je velmi cenná modlitba s obrázkem, na kterém Ježíš klečí v Olivové zahradě a přijímá podávaný kalich. Stejně i obrázky Božího Milosrdenství. Těchto obrázků by mělo být rozdáno co nejvíc. Jste opravdoví hlupáci! Takové obrázky, taková zasvěcení a taková privilegia a vy je nepoužíváte, aspoň ne ve větším měřítku! Je mnoho takových obrázků, např. svatá Brigita Švédská a Nejsvětější Srdce Ježíšovo. To jsou velká zaslíbení, stejně jako na obrázku Neposkvrněného Početí a Srdce Mariina. Modlitba zasvěcení podle Ludvíka Maria Grignona z Montfortu upadá do zapomenutí. Obrázky, o kterých jsem se zmínil, dále obrázky představující nejsvětější Tvář, smrtelnou úzkost Kristovu apod., ty byste si měli dát do zlatého rámu a jistě byste to udělali, kdybyste věděli, jakou mají cenu (vyje). Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Mariinu, růženec k Božímu Milosrdenství, modlitba o smrtelné úzkosti Kristově, uctívání svaté Tváře Kristovy - těchto pět modliteb stojí na prvním místě. Rozšiřujte je všude, kde je to jen možné. ONA si to přeje. Mluvte o tom v kázáních! Tyto modlitby zprostředkují velké ctnosti. Mnohý člověk by se obrátil, kdyby o těchto modlitbách věděl, kdyby se je často modlil (sténá).

 

Papež a Církev

Belzebub: Ve světě je to nyní čím dál tím horší… Papež proto trpí, protože musí jen přihlížet. Je mučedníkem a trpí více než sv. Štěpán. Prakticky nemůže nic říci, a proto by měly být rozšiřovány tyto knihy: Marie od Ježíše z Agredy, od Kateřiny Emmerichové a Následování Krista. TAMTI nahoře by si to přáli.

Exorcista: Co chceš ještě říci, Belzebube? Mluv, ve jménu Nejsvětější Trojice!

Belzebub: Je jasné, že bude velký boj, velká bitka. To vědí TAMTI nahoře (ukazuje nahoru). Papež strašně trpí kvůli nové úpravě mše. On ví, že dokument, týkající se mše sv., nebude schválen tak, jak si ho on přál (hrozně křičí). Ach, my tak neradi mluvíme o papežovi, máme něco jiného na práci. Musíme se zabývat lidmi. Na papeže jako osobu se nemůžeme tak lehce odvážit (strašně kňučí). Řekli jsme už předtím, že papež Pavel VI. rozpracoval dokument o mši sv., který měl být projednán. Je to tak. Papež chtěl opět zavést mši sv. podle Pia V. Vypracoval proto dokument, kde bylo všechno obsaženo, chtěl ho zveřejnit. Ale někteří z jeho podřízených si přáli, aby stará mše nebyla obnovena. Sestavili proto jiný dokument, a to tak rafinovaně, co do formátu a znění, že vytvořili úplný falsifikát. Papež, dobrý papež, kontroloval tento dokument, ale my jsme ho tak zaslepili, že nezpozoroval, že jde o dokument zfalšovaný. Protože jeho podpis na dokumentu byl, mysleli si lidé… ano, říkali, je to dokument pocházející od papeže (směje se škodolibě).

Exorcista: Proč dopustil Duch Svatý, aby se něco podobného v Církvi stalo? Belzebube, mluv pravdu, ve jménu Nejsvětější Trojice…!

Belzebub: Dopustil to proto, aby se splnilo Písmo. Tam se už dlouho naznačuje, že nastane období velkých zmatků. Období, kdy se bude říkat: "Hleďte, tady je Kristus a tam je Kristus." Dnes každý říká: to je lepší a ono je lepší, ale nikdo neví, co chce. Každý si o sobě myslí, že je dobrý, a dere se dopředu. Jsou i lidé, kteří následují mnoho "Kristů", jiní zase následují jen jednoho, ale obyčejně falešného (škodolibě se usmívá).

Exorcista: Ale katolická Církev je řízena Duchem Svatým!

Belzebub: Přirozeně, že Duch Svatý vede Církev, ale když nastane období, že panující kardinálové a biskupové nebudou lepší než věřící, potom nebude naší vinou, že nezpozorují naše nástrahy. Popravdě řečeno, nemusela se Církev do takové krize dostat, ale tato krize je nevyhnutelná, aby byl svět tříben tak, jak to předpověděl Kristus. Brzy nastane období velkého zmatku, který ve světě zavládl, a proto je nevyhnutelné ho tříbit. Křesťané, kteří zůstanou, budou lepší než jejich předchůdci v posledních 500 letech. Já, Belzebub, musím ještě jednou opakovat, že zjevení sv. Jana o Apokalypse, jak stojí v Písmu sv., mnohými lidmi nejsou správně chápána, protože obsahují mnoho tajemství. Musí si přečíst knihu "Marie od Ježíše z Agredy", tam je mnohé vysvětleno. Období už značně pokročilo, a proto se nesmí otálet se čtením této knihy, která vyplní mnoho mezer ve vašich znalostech. Lidé dostanou mnohem lepší přehled.

 

Falešní a praví omilostnění

Belzebub: Dnešní období je obdobím zmatku a vzájemných bojů. TY nahoře nejvíc trápí to, že dnes vystupuje mnoho "omilostněných", ačkoliv jimi nejsou. Většina těchto "omilostněných" je falešná. Musím říci, i když to říkám nerad, že k tomu má sklon i mnoho věřících. V každém případě lidé raději následují tyto ("omilostněné") než Kříž. Pravé omilostnění je vždy spojeno s mnoha kříži. Je to proto, že my, démoni, stojíme v blízkosti a děláme jim to nejhorší. Většina věřících v této oblasti netouží po pravdě, ale po senzaci. Nikdy nebylo tolik falešných "omilostněných", jako právě dnes. Mnoho věřících, dokonce dobrých věřících, se dá svést bludy, zvláště když nejsou dost inteligentní. Máme velkou moc, kterou na lidi působíme. Je s tím spojena kupa práce. Početné zázraky, které se dějí v některých sektách a u některých "omilostněných" osob, jsou naším dílem. Lidé si myslí, že se stali působením Ducha Svatého omilostnění, ale ve skutečnosti se stali jménem naším, jménem pekla (ukazuje dolů). l my můžeme svým jménem uzdravovat nemocné, když to poslouží našim cílům. Pro zlé lidi je lehčí udělat něco neobyčejného jménem pekla, než čekat, až TI nahoře způsobí něco neobyčejného nebo skutečný zázrak. Opravdu omilostnění lidé se musí mnoho modlit, musí být ctnostní a ještě musí počítat i s nepatrnými zázraky. Nadto se i tito omilostnění někdy uchylují doleva, a proto je nevyhnutelné stále mít na zřeteli slova: všechno zkuste a dobrého se podržte.

 

Doba konce

Belzebub: Už Kristus řekl: "Přijde čas, kdy se bude říkat: Hle, tady je Kristus. Nebo: Tam je Kristus. Neboť povstanou nepraví mesiáši a nepraví proroci a budou dělat velké zázraky a divy, takže by i vyvolené svedli do bludu, kdyby to bylo možné." To dnes platí o nepravých "omilostněných". Dokonce vystoupí nepravý Kristus, sám Antikrist. Vy budete podrobeni zkoušce, ale Církev se zaskvěje v nové slávě. "Od fíkovníku se naučte podobenství: když jeho ratolest už mládne a vyrazí listí, víte, že je blízko léto. Tak i vy, když uvidíte všechny tyto věci, vězte, že je blízko, přede dveřmi." To se dá dnes aplikovat na falešné "omilostněné". Dokonce vystoupí ANTIKRIST jako nepravý Kristus. Ten čas je nesmírně blízko. ONA (ukazuje nahoru) říká: "Pospíchejte, čiňte pokání a obraťte se, dokud je ještě čas!" Neboť JEJÍ den nastane (hrozně bručí jako lev) a také den spravedlivého Božího hněvu.