Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubohé duše - očistec - odpustky

Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Panny, ve jménu všech svatých a ve jménu všech strážných andělů, ke kterým se modlíme…!

Belzebub: I ubohé duše v očistci se mohou modlit. Když nic jiného, modlit se mohou. I za Církev se mohou modlit. (Belzebub se snaží zesměšnit toto modlení).

Exorcista: Mluv, ve jménu…!

Belzebub: Učiní tak, jen když jsou k tomu vyzvány. Vědí, jak je to dnes s Církví. Vědí totiž mnohem víc, zejména duše, které jsou na vyšším stupni.

Exorcista: To znamená, že ubohé duše si přejí modlitbou pomoci Církvi?

Belzebub: Ty nejnižší, nad kterými máme ještě moc - ono je mezi nimi hodně stupňů, to na vysvětlení - mají malou kompetenci, aby mohly samostatně něco žádat. Ty nejnižší někdy nevědí - jak byly úplně zkažené a hodně hřešily - zda se nacházejí v pekle, nebo byly spaseny. Ty nejnižší jsou ještě pod naším vlivem. Jsou v tzv. "hlubokém moři".

Exorcista: A dostanou se z toho?

Belzebub: Jen prostřednictvím mnoha modliteb a obětí… Mnoho jich tam zůstane až do konce světa… a nakonec velebí Boha, že je nechal v této hlubině. Je to, řekli bychom, hranice mezi očistcem a peklem.

Exorcista: Ale je to ještě očistec?

Belzebub: Ano, je to ještě očistec. Tam se nacházejí ti, kteří by si zasloužili peklo, ale pokáním, hrozným pokáním lidí, kteří se obětují, byly tyto duše ještě v posledním okamžiku zachráněny. Neradi o tom mluvíme, neměli byste se za ubohé duše modlit, nemáme to rádi. ONA (ukazuje nahoru) si myslí v nebi - Jidáš o tom musel vypovídat… (nečitelný řádek)… duše se tam má velmi špatně. Ale oni musí jen trpět, jako my. Nemusíte se modlit odpustky, jak to nyní děláte, protože Církev je zrušila. Oni musí jen trpět a my musíme v pekle hrozně strádat.

Exorcista: Ve jménu Panny Marie se tě ptám, je možné i nadále získat odpustky konané na počest Všech Svatých?

Belzebub: Co jednou papež ustanovil, to druhý papež nemůže, nesmí zrušit, stejně jako staré boty, které jsou nanic, nemohou být vráceny obuvníkovi.

Exorcista: Ve jménu… mluv jen pravdu a nic než pravdu!

Belzebub: Když nám někdo věnuje velký dar, neradi o tom mluvíme. Odpustky jsou nesmírný dar pro duše v očistci. Když někdo dostane velký dar, který se mu líbí, a on má z něho velkou radost, protože tento dar je pro něj znamenitým přínosem, potom dárce nemůže přijít a říci: Poslyš, milý příteli, já jsem kdysi udělal velkou hloupost. Už sis s mým darem dost pohrál, nyní mi ho musíš zase vrátit… jinak to nejde. Tu by řekl obdarovaný: Ty si myslíš, že bych ti mohl tento dar jednou mi věnovaný zase vrátit? Uplynulo už několik roků, ano více než 10 let od doby, co jsi mi ho dal a já si ho jednoduše ponechám. Nemůžeš mě proto pohnat před soud. Měl sis to rozmyslet dříve, než jsi mě obdaroval… Stejně tak je to i s odpustky. Odpustky, které papež jednou ustanovil, říkají TAMTI NAHOŘE, nemůže jiný jen tak zrušit. Už proto ne, že vyslovování slov: "Nejsladší Pane Ježíši, daruj mi věčný pokoj!" nebo "Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, abychom Tě vždy milovali, abych Tě vždy miloval." znamená 100 dní, 300 dní nebo i 7 roků odpustků. Právě proto není vůbec žádný důvod, aby papež tyto odpustky rušil. Nakonec, to nebylo nařízeno samotným papežem. Oni by chtěli odstranit všechno. Řekli: lidé tomu dnes i tak nerozumějí, myslím si, že o těchto 300 dní bude zkrácen jejich pobyt v očistci nebo tak nějak. Mělo by se v kázáních říkat: Těchto 300 dní je podle starých Církevních ustanovení Církevní trest, Církevní pokání. Po tolik dní nesměli hříšníci jít do kostela, ale zůstat venku. Musím ještě říci, že těchto 300 dní nebo 7 roků bylo lehkou věcí v porovnání s tím, co museli vytrpět Církevním pokáním. Byl to pro ubohé duše, ale i pro ostatní lidi neuvěřitelný dar.

Exorcista: A co toties-quoties?

Belzebub: Všechny odpustky jsou nesmírným darem. Všechno, co jeden papež jednou udělal, nemůže jiný papež zrušit, i kdyby sám chtěl z vlastní vůle! Když se jednalo o zrušení odpustků, musím říci, že papež sám je nezrušil, ale byli při tom jiní, kteří to na něj jednoduše nahráli.

Exorcista: Jak je to s tridentskou mší, je to také tak?

Belzebub: Ach, nechoďte na mě s tridentskou mší!

Exorcista: Ve jménu… mluv jen pravdu!

Belzebub: Ach, proč musím mluvit stále jen pravdu! Je to strašná věc, že se tomu nemůžu vyhnout! Celou dobu na mě chodíte jen s pravdou!

Exorcista: Pán Ježíš řekl: "Já jsem Cesta, Pravda a Život."

Belzebub: To vím.

Exorcista: Přejeme si pravdu a to, co říká Ježíš a Nejblahoslavenější Panna. Mluv Jejím jménem a neříkej nic, jen pravdu!