Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost křtu a zodpovědnost kmotrů

Exorcista: Ve jménu… mluv pravdu! Co si přeje Matka Boží?

Belzebub: Křest, křest…

Exorcista: Křest?

Belzebub: Křest - rozumíte? ONA to překvapivě nařídila. ONA to nařizuje celou dobu, během které se nachází na svých sedmi oblacích (démon si přeje, aby sešla dolů). Také my (ukazuje dolů) jsme museli zůstat dole v podzemí.

Exorcista: Mluv, co si přeje Nejblahoslavenější Panna Maria, abys řekl!

Belzebub: Křest se už nevykonává správně mnoha kněžími. Nedodržuje se přesně křestní obřad. Často se vynechává: Zříkáte se… Nechceme říci svoje jméno.

Exorcista: Zříkáš se ďábla a všech jeho skutků?

Belzebub: To se už vůbec neříká a my jsme za to vděční. Neříká se to a je to pro křtěnce tak důležité! Dnes je velmi posedlých jen proto, že svátost křtu není správně vysluhována. Téměř nás to drtí. ONA nás skoro drtí… Při křtu začíná mnoho věcí. Kdo křtěnce zastupuje, musí říci: Odříkám se… atd. Musí to místo křtěnce říci kmotři, a tím nést po celý život povinnost být jejich oporou v těžkostech, vést je po správné cestě, zvlášť když z ní sešli. Namísto toho si dnes kmotrové všímají více polštářku, zda krajky na něm jsou pravé nebo tam nejsou žádné, zda pan farář dal řádně vyzdobit kapličku, zda má kmotra nové šaty a kolik křest stál. Jen nemyslí na zodpovědnost, kterou na sebe berou. Myslí si, že stačí, když se o dítě budou starat ze stránky materiální. Ale předtím to bývalo jiné. Přirozeně, neplatí to všeobecně, ale faktem je, že si kmotrové své zodpovědnosti byli vědomi a podle toho také jednali. Několik dní před křtem klečeli a modlili se za dítě a také několik dní potom. Jednoduše, byli si vědomi své těžké zodpovědnosti. Po celý život se za své křestní dítě modlili a starali se o něj. Jedině tak se plní kmotrovská povinnost. Dbali o to, aby křtěnec byl zbožný, sledovali, jak se modlí, která modlitba mu přináší dobro, která ho udrží na dobré cestě. Dnes je věc zcela jiná, dnes jim je všechno jedno, protože ve většině případů se ze správné cesty sami odchýlili. Dnes se starají o to, aby křtěnec měl dobrou partii, našel pěknou nevěstu… ale víc už vám nechci říkat.

Exorcista: Ve jménu…!

Belzebub: Přirozeně je také zajímá, jaké věno nevěsta přinesla, jaký jsou pěkný pár, jaké krásné mají děti. Jsou pěkně oblečení, dostanou dobré místo, to je dnes to nejdůležitější. Také si přejí, aby jejich křestní děti dobře reprezentovaly, nejsou rádi, když chodí ve starých šatech. Už o tom nechceme mluvit, ničí nás to!

 

Úplný ritus při udělování svátostí

Exorcista: Ve jménu… řekni nám, zda dnešní kněží chtějí, mají, či musí dodržovat starý ritus při udělování svátostí. Mluv pravdu a nic než pravdu!

Belzebub: Měli by plně zachovávat starý ritus. Nový ritus je zkomolenina, která pochází od nás a od svobodných zednářů, kteří mají v rukou kardinály i s papežem, což dříve nebývalo.