Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost biřmování

Belzebub: K biřmování: to je kapitola sama pro sebe. Nechci o tom mluvit!

Exorcista: Ve jménu Trojjediného Boha, mluv pravdu…!

Belzebub: To nám chybělo, že jste se k tomu dostali. To bude starý (Lucifer) zase vyvádět. Bude tancovat v kruhu a volat: "Jste hloupí, červi! Nemohli jste držet zobák?" Ale TA VYSOKÁ (ukazuje nahoru) nás nutí… TA nás nutí… ale starý to přirozeně také ví, ale on je blázen, protože nás navzdory tomu mučí.

Exorcista: Ve jménu Panny Marie…!

Belzebub (obraceje se k exorcistům): Tebe bychom si s tím velkým červeným růžencem nepřáli. Je na něm kříž, aby se blýskal na slunci za každého počasí. My nechceme, aby se někdo s tímto oděvem potuloval. Je na něm věnec (růženec) a blýskavý kříž. To nechceme, to nenávidím. Tedy biřmování… biřmování… to zatracené biřmování! To je kapitola sama o sobě. O té nechceme nyní mluvit!

Exorcista: Řekni tedy krátce jen to nejdůležitější!

Belzebub: Musí se říci: "Přijď, ó Duchu Přesvatý, osviť nás svou milostí a posilňuj nás!"

Musíte padnout na kolena, jinak nebudeme o biřmování mluvit. Především však musíte i řádně zpívat píseň k Duchu Svatému, jak si to přejí TI NAHOŘE.

(Všichni kněží se společně účastní zpěvu).

Exorcista: Přijď, ó Duchu Přesvatý, osviť nás, dej vnuknutí našim duším!

Belzebub: TA VYSOKÁ si přeje (ukazuje nahoru), abyste se pomodlili hymnus k Duchu Svatému. Přijdou totiž ještě další výpovědi, které si nepřejeme (zpívá se hymnus - vzývání Ducha Svatého) a potom ještě 7x Zdrávas Maria k Sedmibolestné Marii a 3x Svatý. Nakonec píseň: Ať pevně zůstává můj křestní úvazek - podle možnosti všechny verše. TA VYSOKÁ, co TA všechno má v hlavě a co všechno by chtěla vykonat (kňučí). Při modlitbě růžence, při Zdrávas Maria musíme vždycky křičet (křičí). Jen kdyby ONA nebyla požehnaná, kdyby jen ON neposlal Ducha Svatého!

Exorcista: Mluv, ve jménu…!

Belzebub: Nechceme mluvit (obrácen k exorcistům)! Pokračuj přece dále! Vy jste tři drzé kreatury. Vy jste vskutku tři drzouni!

Exorcista: Ve jménu Trojjediného Boha, mluv!

Belzebub (obrácen k jednomu knězi): Tenhle se celou dobu jen přežehnává: ten v tom koutě je samý kříž a zase kříž, z toho by se člověk zbláznil (sténá). Nenávidím ty kříže! Po celou dobu nic než kříže. Tenhle by udělal nejlépe, kdyby zůstal doma. Proč se sem musel dnes škrabat?

Exorcista: Mluv, co musíš říci, ve jménu Boha!

Belzebub: Ach, to biřmování…

Exorcista: Neposkvrněné Srdce Mariino ti nařizuje a ty budeš poslouchat!

Belzebub: Ani biřmování se dnes nevykonává tak, jak by se mělo, přinejmenším ne všude. ONA si především přeje, aby se řeklo, že když si biřmovanec přeje přijmout svátost biřmování, že se na ni musí pořádně připravit. Tato příprava trvá několik týdnů, vždy je třeba modlit se k Duchu Svatému a prosit o Jeho milosti. Kdo to nedělá, nemůže dostat tolik milostí, které by jinak dostal. Kdo se nemodlí, komu se dostane o této svátosti jen povrchní poučení, kdo rychle přiběhne do kostela, rychle si klekne a spěchá, aby už dostal to "za ucho", kdo potom zase kostel rychle opustí bez toho, aby o přijaté svátosti přemýšlel, ten nemůže očekávat mnoho darů. Ten se nemůže stát pravým bojovníkem Církve Kristovy, jak to má být.

Exorcista: Dostane se mu proto nesmazatelného znamení?

Belzebub: Ano, dostane, ale musí být správně připravený.

Exorcista: Dostává se mu ho při dnešním ritu?

Belzebub: Dostává, ale ne všude, ale většinou ano! Co se děje v srdci biřmovance, je různé. Jak jsem už řekl, je nutné, aby byl biřmovanec řádně připravený. Tato příprava musí trvat několik týdnů a po celou tu dobu je třeba vzývat Ducha Svatého a také TU VYSOKOU TAM NAHOŘE i celé NEBE (ukazuje nahoru) by měl vzývat, aby se za něj modlili a udělali z něj pravého bojovníka za Krista.

Exorcista: Měl by se modlit i za ubohé duše v očistci?

Belzebub: Ano, i za ubohé duše by se měl modlit. Také při svaté zpovědi by se mělo vzývat celé NEBE, všichni svatí a blahoslavení, všechny andělské kůry.

Exorcista: A co anděl strážný?

Belzebub: Všichni jsou vzati do počtu, protože NAHOŘE patří k sobě. Vlastní anděl strážný má být také vzýván. Když má někdo andělů víc, má je všechny vzývat. Vy kněží máte totiž víc andělů. Někteří mají dva, jiní mají tři, někdy je jeden nepřítomen, protože musí plnit ještě jiné úkoly, ale také nechceme o tom mluvit!

Exorcista: Ve jménu…!

Belzebub: Ale obyčejně mají kněží dva anděly strážné, toho druhého dostávají při svěcení.

Exorcista: Dostávají biskupové dalšího anděla strážného?

Belzebub: Ano, podle toho, jak velký je jejich úřad. Myslím, že strážní andělé jsou všichni velcí, ale všichni nemají stejnou moc, zvlášť moc strážnou. Je v Boží moci, že andělé jsou rozděleni do různých řádů. U dětí se někdy stává, že když dospějí, jejich strážný anděl už nemá strážnou moc velkého anděla nebo archanděla, a proto je přeřazen k jinému dítěti. Také člověku, který je postaven před těžkou životní zkoušku, je přidělen vyšší anděl. Tak vás Bůh chrání. On dělá všechno pro vaše dobro, všechno spravuje a řídí, o čem nemáte ani potuchy. Ochraňuje vás svým Otcovským okem. A my, my jsme dole, co máme my? (Sténá a hrozně naříká…) Ach, jak neradi mluvíme o andělech!

Exorcista: Měl bys nám o andělech říci ještě něco krásného! Chtěli bychom být za to vděčni Matce Boží!

Belzebub: ONA by si přála něco, neustále přála, co se příčí našim zájmům!

 

Předpoklad modlitby při neomezeném působení Ducha Svatého

Belzebub: Musíme se vrátit ke svatému biřmování. Když se biřmovanec napřed nemodlí k Duchu Svatému, potom nebude pravým bojovníkem Kristovým. Dostane mnohem méně milostí, než by dostal, kdyby se na biřmování řádně připravil, tak jak jsme už řekli. Biřmovanec by také musel přispět vším, co má, aby se tímto bojovníkem stal. Být bojovníkem Kristovým znamená milovat Krista a Církev a stát při nich i tehdy, když je to těžké a nebezpečné. Jsou situace, za kterých musí člověk otevřeně stát za Kristem i za cenu oběti. Je to proto, že Kristus řekl: "Kdo mě nezapře před lidmi, toho já nezapřu před svým Nebeským Otcem."

Exorcista: Mluv, co si přeje Nejblahoslavenější Panna, řekni pravdu a nic než pravdu!

Belzebub: Po celý svůj život si musíte neustále uvědomovat, že na sobě nesete nesmazatelné znamení Kristova bojovníka. Když má někdo toto nesmazatelné znamení a dostane se do našich rukou, potom ho v pekle mučíme mnohem víc než toho, kdo biřmován nebyl. Na druhé straně však ten, kdo byl biřmovaný, má mnohem větší sílu nám odolávat.