Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátost pomazání nemocných

Exorcista: Mluv pravdu, ve jménu…!

Belzebub: My jsme si nepřáli, aby bylo mazáno olejem všech pět smyslů a aby se modlila příslušná modlitba, např.: všechno, čím ses prohřešil sluchem,… kde se klade důraz na uši, oči, ústa a nos a také na ruce,… to si nepřejeme, protože to přináší velké milosti těžce nemocným a umírajícím. Myslíme,… ale my to nechceme říkat!

Exorcista: Ve jménu Trojjediného Boha, řekni pravdu!

Belzebub: Myslíme si, že když zpracujeme kardinály nebo ty v Římě, aby se pomazaly jen ruce a čela olejem nemocných nebo jen obyčejným olejem, když jiný není po ruce, že jsme dosáhli svoje. Čím povrchněji se všechno vykonává, tím méně milosti nemocný dostává… (nečitelný řádek)… táhneme za jeden provaz se svobodnými zednáři. TAMTI NAHOŘE dostanou jen malý užitek, když obřad není správně vykonáván. K tomu musím ještě dodat: Jestliže má být obřad správný, potom musí být pomazáno všech pět smyslů, dokonale a plně. Rodinní příslušníci pomazaného musí klečet a modlit se a obstarat všechno, co kněz k vykonávání obřadu potřebuje. Je to voda, kříž, pět kousků vaty. Všichni zúčastnění se musí za umírajícího modlit, potom máme malou moc umírajícího zmást a zabránit mu v pokání. To se stává u člověka, který není ve stavu milosti.

Když však je pomazán na všech pěti místech a kněz správně říká: "Čím ses prohřešil svýma očima, čím ses prohřešil svýma ušima, čím ses prohřešil svými ústy…" atd., když tedy kněz toto všechno správně vysloví a na všech příslušných místech umírajícího pomaže, potom se umírajícímu dostane mnohem více milostí. Někdy se stane, že jsou zachráněni lidé, kteří se nacházeli ve smrtelném hříchu. To je všechno, co jsme museli říci.