Jdi na obsah Jdi na menu
 


Belzebub (cítí se uražený a velmi zlostně křičí): Kdybych to měl říct, nemohl bych vůbec nic říct. ONA si přeje, abych řekl, a ONI si přejí, abych řekl toto: Je smutné, velmi smutné, že ONI musí dávat vědět lidstvu prostřednictvím démonů a tolik toho říkat, protože se nevěří omilostněným duším. Bylo nevyhnutelné tolik toho říkat. I prostřednictvím posedlé, protože jen tímto způsobem mohli ONI poskytnout lidem tolik milostí… a lidé ani navzdory tomu nevěří a všechno kritizují, protože chtějí sami všechno poznat. Každý by chtěl toho více poznat, jako TAMTI NAHOŘE (křičí plný nenávisti a zlosti, ukazujíc nahoru), TI NAHOŘE to vědí přece lépe než lidé. To říká ONA, ale také to říká i TROJICE (Belzebub to říká zlostně, ale zdrceně). ONA to říká ještě jednou a naposledy a my to musíme opakovat (křičí hrozně zlostným hlasem): Je to pravda a úplná pravda, co jsme dosud museli říkat. Je to pravda a nic než pravda (hrozně huláká) a já to musím říkat.

Exorcista: Jsou v dosavadních výpovědích omyly? Ano, nebo ne? Ve jménu… mluv pravdu a nic než pravdu!

Belzebub (zlostně křičí): Třikrát svatý! Nařizuje modlitbu.

Exorcista: Mluv pravdu, ve jménu Trojjediného Boha!

Belzebub: Omylů není. Jen je možné, že kdeco je neúplné, ale není možné dát tisknout celé lexikony. To musí postačit, co je v této knížce (křičí v beznaději a s odporem). Kromě toho, TI NAHOŘE a TA VYSOKÁ TROJICE odkazují, že je nesmírnou nevděčností způsob, jakým lidé JEJICH Milosrdenství posuzují a jak mu nevěří. Každý si myslí, že může kritizovat a že všechno ví lépe. Dělají to raději, než by si zopakovali žalmy k Duchu Svatému. Když se pomodlí, myslí si, že to stačí na to, aby dále kritizovali. Každý z nich se sám sebe neptá: A nekonám proti vůli TĚCH VYSOKÝCH z NEBE, když tyto výpovědi popírám nebo kritizuji? (Řve nedůtklivě a nenávistně). V porovnání s TĚMI v nebi a svatými všichni jste neuvědomělí břídilové! A tito břídilové by chtěli přebírat větu za větou to, co ONA určila!

Exorcista: Jen pravdu, ve jménu…!

Belzebub: Věříš, že bychom to chtěli říci? My bychom to velmi rádi řekli, protože by to byla poloviční nebo čtvrtinová lež, ale bohužel nesmíme. Je to příliš důležitá věc…! Ale ONA je příliš silná a za vším si stojí.

Exorcista: Ve jménu… řekni nám, zda Matka stojí za všemi těmito výpověďmi!

Belzebub (ukazuje nahoru): ONA stojí za vším, ano, stojí za vším (je to mínění démonů). Když vám to všechno nestačí, tak to nechte - jděte od toho! (bručí)

 

Dvojník

Exorcista: Ptám se tě ve jménu… řekni pravdu, jak je to s tím dvojníkem. Neoklamal jsi nás? Řekni ano, nebo ne? Nařizuji ti jménem… abys neřekl nic než pravdu!

Belzebub: Je to velmi těžká odpověď, a proto se musíte pomodlit růženec, abychom vám mohli říci pravdu.

Exorcista: Jde o věc nesmírného významu, proto ve jménu Boha, který opět přijde na zem na konci časů, aby soudil živé i mrtvé, ti jménem Matky Církve nařizuji, abys nám potvrdil, zda souhlasí to, co si řekl o dvojníkovi! Řekni pravdu a nic jiného, jen pravdu, ve jménu Matky Církve!

Belzebub (volá strašným hlasem): Je to pravda, je to pravda, je…! (hrozně křičí a vydává strašné skřeky).

 

Odpustky

(Celá strana nečitelná…)

Exorcista: Mluv pravdu a nic než pravdu, ve jménu…!

Belzebub: Může říci, že neplatí.… ale ony navzdory tomu platí dále.

Exorcista: Proč navzdory tomu platí dále? Papež má přece moc svazovat a rozvazovat. Ve jménu...

Belzebub: Úplně rozvazovací moc neexistuje, když si to papež sám výslovně nepřeje. ONA…

Exorcista: Řekni pravdu!

Belzebub: To je plná pravda!

 

Nepříjemnosti

Exorcista: Chceme splnit vůli Boží i vůli Nejblahoslavenější Panny. Chtěli bychom prosadit úctu k Nejblahoslavenější Panně.

Belzebub: Ano, to byste (měli) chtěli. To víme, ale připravilo by vám to nepříjemnosti, to vám říkám.

Exorcista: Z úcty k Matce Boží bychom se chtěli těmto nepříjemnostem vystavit.

Belzebub: Museli byste je obětovat za Církev ve spojení s Kristovým Křížem a s Kristovou Krví, která za vás byla vylita, prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Marie. Pro sv. Církev byste se měli obětovat a nic by se vám nemělo zdát těžké (kňučí).

Exorcista: Chceme poděkovat Matce Boží, že nám to dnes odkázala.

Belzebub: Věc, kterou ONA dala oznámit, je velmi nevděčná (ukazuje nahoru). Ale co je na světě vděčného? Byla např. vděčná Kristova smrt na kříži, když od vlastních slyšel nejdříve Hosanna a hned nato byl zesměšňován a špiněn? Ale i vy jste nevděční. TI NAHOŘE říkají, že když se Kristus musel podrobit smrti na kříži, když musel na sebe vzít všechno to utrpení, že byste ho měli následovat a převzít na sebe všechny nepříjemnosti s tím spojené. Potom by všechno bylo dokonalé, jak si přeje TA VYSOKÁ, jak si to výslovně přeje (namáhavě dýchá).

 

Buďte tvrdí jako žula!

Exorcista: K poctě Matky Boží řekni, co nám ještě chce říci, ve jménu…!

Belzebub: Znovu nás žádá, abychom řekli: "Buďte tvrdí jako žula, pevní jako ocel, neoblomní jako mramor a kráčejte krok za krokem k dobru! Nedívejte se napravo, ani nalevo, ani na východ, ani na západ, ani dozadu, ani dopředu… hleďte jedině nahoru!" To si přeje ONA (ukazuje nahoru). A to je pravda! To vám odkazuje TA VYSOKÁ a TAMTI NAHOŘE!

Exorcista: Mluv dále, ve jménu…!

 

"Blahoslavení, kteří neviděli a věří."

Belzebub: ONA vám odkazuje: "Všichni, kteří máte s touto knížkou něco dočinění, se nesmíte stát dezertéry, kteří náhle řeknou: Tomu se nedá věřit, protože to jednoduše nebylo nijak potvrzeno. Proto Matka Boží říká: "Blahoslavení, kteří neviděli a věří!"

Exorcista: Řekni všechno, co nám chce říci Nejblahoslavenější Panna!

Belzebub: Měli byste říci: "Děkuji Ti, Otče, že jsi to skryl před moudrými, učenými a zjevil nám maličkým." Není možné, abyste dnes věřili jedné věci a zítra pravému opaku, jak se to stává u mnohých dnešních kněží a laiků. Když někdo řekne: "Podívej, to tak nemůže být… (nečitelný řádek)… Také velmi záleží na tom, co řeknou kněží atd.“, potom jsme jako na větrníčku, který se točí na všechny strany. Musíte být pevní jako starý dub (dýchá s námahou). ONA myslí, že jste vděčni za to, co jste naším prostřednictvím vyslechli… a co jsme všechno my museli podstoupit, protože pro nás to byla daná zkouška (kňučí). ONA nás často nechává říkat věci, které nejsou samozřejmé. Lidé to všechno považují za nic,… názor TĚCH NAHOŘE, kteří proto nejsou spokojeni. Tady se prokáže pravý odvážný Kristův bojovník. Pokud jde o dvojníka, ta záležitost je ještě ve vzduchu a není zcela průkazná. ONA si přeje, abychom řekli: "Kolikrát budu ještě muset… a vyhlásit, že je to pravda, že to pochází od TAMTĚCH NAHOŘE?“ (křičí hněvivým hlasem) Jak dlouho bude ještě trvat, než to pochopí i poslední mozek? Všichni to musí ve jménu Božím přijmout, náležitě jednat a dělat to, co si ONA přeje. Je to poslední příležitost, jedna z posledních (kňučí).

Exorcista: Řekl jsi nyní všechno, co si přála Nejblahoslavenější Panna?

Belzebub (podrážděně křičí a zlostným hlasem pokračuje): Všechno jsme už řekli, co si ONA přála (ukazuje nahoru). Mluvili jsme, ano, my démoni jsme mluvili tak, jak si ONA přála (beznadějně křičí).